Tjejer deppar – killar tycker livet är härligt

Unga tjejer på ­Östermalm känner sig deppigare än killarna, är mindre nöjda med sitt utseende och blir oftare mobbade. Det visar en enkät gjord av staden.

  • Publicerad 09:31, 29 sep 2014

Siffrorna redo­visas i Stockholmsenkäten, en undersökning som Stockholms stad gör vartannat år bland nionde­klassare och de som går i årskurs två på gymnasiet.

Eleverna får bland annat svara på frågor om psykisk hälsa, brott och användande av alkohol. I alla stadsdelar uppger tjejerna att de mår sämre än killarna.

På Östermalm svarar till exempel fler flickor än pojkar att de är mindre nöjda med sitt utseende, oftare har huvudvärk, känner sig deppigare och att det finns mycket saker de skulle vilja ändra på hos sig själva.

Ulla Danielsson är psykiatriker och forskare vid Umeå universitet. Hon har bland annat forskat om könsskillnader vad gäller psykisk ohälsa, och säger att all forskning visar att unga tjejer mår allt sämre.

– Det kan handla om stress i skolmiljön, att de känner krav på prestation både inifrån och utifrån. I skolmiljön finns också mobbning, våld och sexuella övergrepp. Men det handlar också om samhälls­strukturerna i stort, kvinnor och tjejer har mindre handlingsutrymme, säger hon.

En annan trist siffra är också att relativt många flickor på Östermalm uppger att de har blivit mobbade under skolåret. Hela 28 procent av tjejerna i nian och 15 procent av gymnasietjejerna uppger detta.

Siffrorna är bland de högsta i Stockholms stad, och högre jämfört med killarnas svar i stadsdelen.

Killarna på Östermalm sticker snarare ut på ett positivt sätt. 80 procent av pojkarna i andra ring tycker till exempel att livet är härligt att leva. Det är högsta siffran i Stockholm. .

Pojkarna är också mer nöjda med sitt utseende.

– Killar är ofta mer obrydda, medan tjejer ofta är missnöjda med sin kropp och sitt utseende. Och tycker man inte om sig själv så skäms man över den man är. Sådant sätter också spår, säger Ulla Danielsson.

Bara hälften av flickorna i nian är nöjda med sitt utseende, mot 83 procent av killarna.

På Östermalm har 165 nionde­klassare och 253 gymnasielever svarat. I hela staden har 8 675 unga deltagit.

Fakta

Livet blir mindre härligt i gymnasiet

I nian tycker 82 procent av killarna och 75 procent av tjejerna att det är härligt att leva. I andra ring på gymnasiet svarar 80 procent av killarna och 64 procent av tjejerna så.

I nionde klass är 12 procent av killarna och 27 procent av tjejerna ofta ledsna och deppiga. I andra ring på gymnasiet är siffran 18 procent för killar och 40 procent för tjejer.