Tjänar 80 000 – bor i hus för behövande

Anna Johansson-Visborgs stiftelse på Kungsholmen ska hyra ut lägenheter till behövande. Trots det går majoriteten av lägenheterna till höginkomsttagare. Stiftelsens förklaring: ”Behövande” är de som står i bostadskön.

  • Publicerad 05:43, 5 dec 2017

Anna Johansson-Visborg hade en tydlig idé när hon startade en bostadsstiftelse med omkring 420 lägenheter på Kungsholmen. Enligt stiftelsens stadgar, som är tydligt reglerade i stiftelselagen, ska lägenheterna främst gå till ”behövande ensamstående personer eller familjer” i Stockholm.

Men så har det inte riktigt blivit.

Tjänar 80 000 i månaden

När Mitt i kontrollerar 50 slumpvis utvalda hyresgäster i en av stiftelsens mest välkända fastigheter, det så kallade Kvinnohuset på Welanders väg, träder en annan bild fram. Bara åtta av 50 kan klassas som ”behövande” enligt Skatteverkets definition och två av dem tjänar mer än 80 000 kronor i månaden. 34 av hyresgästerna tjänar mer än den genomsnittlige stockholmaren.

På Welanders väg finns ett av stiftelsens största hyreshus. Foto: Pekka Pääkkö

Enligt Eva-Helena Kling, styrelseordförande i Anna Visborg-Johansson stiftelse, finns det ingenting i stadgarna som hindrar dem från att hyra ut till välbeställda. De tolkar nämligen ordet ”behövande” som personer i behov av en hyresbostad.

– Det har ingenting med pengar att göra, säger hon.

I så fall är väl varenda stockholmare behövande?

– Det spelar ingen roll. När stiftelsen skapades var situationen för kvinnor med barn annorlunda än vad den är nu. Nu har man hyresbidrag och vi har ingen lust att ta över kommunens roll i de sammanhangen. Skulle huset bara bebos av människor med reducerad hyra skulle det så småningom leda till stiftelsens konkurs.

Enligt henne är det bara vinsten i verksamheten som ska användas för att subventionera lägenheter. Men i stadgarna finns ingen grund för det. Där står att uthyrning till marknadspriser ska ske endast utöver förmedlingen till behövande.

Är det verkligen i linje med syftet att så många av era hyresgäster är höginkomsttagare?

– Vi ska hjälpa behövande och det är det vi gör. Det är godkänt av Länsstyrelsen, säger Eva-Helena Kling.

Bristande kontroll

Anna Johansson-Visborgs stiftelse är inte den enda stiftelsen som valt att tolka sina stadgar för att passa personer med höga inkomster. I en fastighet på Sibyllegatan på Östermalm, ursprungligen avsedd för äldre behövande kvinnor, bor personer med månadsinkomster på upp till 76 500 kronor i månaden. Samma sak gäller på Völundsgatan i Vasastan.

Att stiftelserna följer sina egna stadgar kontrolleras av Länsstyrelsen. Men inte heller det fungerar.

När Mitt i kontaktar länsstyrelsen visar det sig att ingen regelrätt granskning skett på flera år. Den senaste rapporten skrevs 2011 och då riktades skarp kritik mot flera bostadsstiftelser i Stockholm. Stiftelserna struntade i att hyra ut till behövande, använde sina tillgångar till annat än vad stadgarna tillät och hyrde ut bostäder till sina styrelsemedlemmar.

– Det stämmer att vi har inte gjort någon systematisk uppföljning sedan dess, säger Annika Pernefjord vid tillsynsenheten på Stockholms länsstyrelse.

Hur kan ni då veta att stiftelserna sköter sig?

– Efter rapporten 2011 hade vi ett ingripandeprojekt där vi jobbade med förbättringar. Vi tyckte att vi jobbade på ett effektivt sätt och fick bra gehör. Men man kan alltid önska sig fler kontroller.

Forskare: ”Går emot hela idén”

Förklaringen till den bristande kontrollen kan ligga i länsstyrelsens egen organisation. På tillsynsenheten finns fyra anställda, ansvariga för 8044 stiftelser.

– Självklart finns det utvecklingspotential, säger Annika Pernefjord.

Anna Granath Hansson, doktor i fastighetsvetenskap på KTH, är expert på frågor om bostadsbrist och har lyft upp behovet av fler sociala boenden för låginkomsttagare. Hon är kritisk till den bristande kontrollen av innerstans bostadsstiftelser.

– Det går emot hela idén, att det sitter välbesuttna hyresgäster i lägenheter för mindre bemedlade, säger hon.

Om inte reglerna följs, borde vi inte avveckla bostadsstiftelserna helt och hållet?

– Nej, det vore att bryta mot lagen. Stiftarens vilja och önskemål ska gälla. Om det står i stadgarna att bostäderna ska hyras ut till sömmerskor ska det vara sömmerskor som bor där. Det spelar ingen roll om stiftelsen är 100 år gammal.

Fakta

Stiftelser i innerstan hyr ut till rika

Hultenheim Wernstedtska stiftelsen, Östermalm.

Enligt det ursprungliga testamentet skulle stiftelsen hyra ut till behövande, men reglerna ändrades.

I huset finns omkring 25 lägenheter.

Hyresgästernas medelårsinkomst: 447 143 kronor. Högst inkomst: 918 024 kronor.

Hultenheim-Wendstetdska stiftelsen. Foto: Pekka Pääkkö

Anna Johansson-Visborgs stiftelse, Kungsholmen och Södermalm.

Ska hyra ut främst till behövande.

Stiftelsen förvaltar 423 lägenheter.

Medelårsinkomst bland 50 slumpvis utvalda hyresgäster på Kungsholmen: 398 551 kronor. Högst inkomst: 995 682 kronor.

Anna Johansson-Visborgs stiftelse. Foto: Pekka Pääkkö

Katarinastiftelsen, Södermalm.

Ska hyra ut till behövande änkor med minderåriga barn eller andra mindre bemedlade personer.

Stiftelsen förvaltar 290 lägenheter på Södermalm.

Medelårsinkomst bland hyresgästerna i ett av stiftelsens bostadshus på Åsögatan: 292 603. Högst inkomst: 592 034 kronor.

Katarinastiftelsen, Foto: Pekka Pääkkö

Alma Detthows stiftelse, Vasastan

Lägenheterna ska hyras ut till bildade, självförsörjande, lågt avlönade kvinnor.

Stiftelsen förvaltar omkring 50 lägenheter i Vasastan.

Medelårsinkomst bland hyresgästerna i ett av stiftelsens bostadshus på Åsögatan: 231 621 kronor. Högst inkomst: 553 346 kronor.

Alma Detthows stiftelse. Foto: Pekka Pääkkö

Visa merVisa mindre

Fakta

Så lyder stiftelsens stadgar

Att bereda helt eller delvis fria bostäder åt behövande ensamstående personer eller familjer, vilka under minst tre år varit bosatta och haft hemortsrätt inom Stockholms Stad.

Det är min önskan, att grundkapitalet placeras i fastighet, där, utöver fria upplåtelser enligt ovanstående bestämmelser, uthyrning sker till i öppna marknaden gängse hyrespriser, att vinst som därav kan uppkomma användes för stiftelsens ändamål och att fastighet, som tillhör stiftelsen, förvaltas på sådant sätt, att ingen obehörig må veta, vem som därstädes bor helt eller delvis fritt.

Efter detta står följande:

Stiftelsen har till ändamål att i fastighet, som för ändamålet uppförts eller inköpts, av uppkommen vinst, bereda helt eller delvis fria bostäder åt behövande ensamstående personer eller familjer, vilka under minst 3 år varit bosatta och haft hemortsrätt inom Stockholms stad, med företrädesrätt intill 30 procent för dem som äro eller varit anställda inom bryggeriindustrin i Stockholm.

Visa merVisa mindre