FÅR RÄTT. Tipptapp får rätt mot staden. Foto: Mostphotos

Tiptapp har vunnit – får fortsätta hämta skräp

Från det nya heta, till förbjuden. Appen Tiptapp har i tre års tid haft en pågående tvist med Stockholms stad. Nu är den över.

  • Publicerad 16:13, 7 dec 2021

Under 2018 blev appen Tiptapp omåttligt populär i Stockholm.

Men inte hos miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun, som ansåg att verksamheten stred mot lagen och förbjöd företaget att fortsätta.

Förbudet mot Tiptapp – det gäller för ditt skräp

Nu har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att Tiptapp kan fortsätta sin verksamhet, och att staden inte har på fötterna.

I appen kan privatpersoner bland annat lägga ut en bild på skräp de behöver få hjälp att forsla bort. Vem som helst som är ansluten till appen kan nappa och erbjuda bortforsling av skräpet. Gratis eller mot betalning.

Det var mark- och miljönämnden som i september 2018 förbjöd verksamheten, men Tiptapp överklagade till länsstyrelsen. De i sin tur avslog överklagan. Då överklagade Tiptapp beslutet till mark- och miljödomstolen, som upphävde nämndens beslut. Nämnden överklagade då till Mark- och miljööverdomstolen.

Nämndens huvudsakliga invändning mot Tiptapps verksamhet är att den strider mot bestämmelserna om kommunens ensamrätt att hantera avfall. Vilket domstolen inte håller med om.

"Sammantaget saknas det författningsstöd för att förbjuda Tiptapp att förmedla transport av avfall på de grunder som har åberopats av nämnden," står det i domen som kom under tisdagen.

Domstolen avslår nämndens överklagan. Beslutet går i sig inte att överklaga.