Numera testas inte alla som misstänker att de är smittade, utan bara personer som behöver vårdas på sjukhus eller som ingår i riskgrupperna. Foto: Åsa Sommarström

Tio frågor om coronaviruset – så orolig bör du vara

Coronaviruset smittar inte hur som helst. Du måste komma nära en smittad person för att drabbas. Ändå sprids viruset snabbt, med allt fler som blir så sjuka att de måste vårdas på sjukhus. Undra på att många känner oro. Mitt i har sammanställt svar på tio vanliga frågor kring viruset.

  • Publicerad 14:37, 26 feb 2020

Hur hög är smittorisken i Stockholm?

Risknivån för smittspridning är ”mycket hög”, den högsta nivån på den femgradiga skala som Folkhälsomyndigheten använder. Det handlar nu om så kallad samhällssmitta, då smitta sprids utan känd smittkälla.

I Stockholm finns också flest antal personer som konstaterats smittade.

Löper barn risk att smittas?

Det är en förhållandevis liten andel barn som rapporterats sjuka, och de verkar få mycket milda symtom. Men även om symtomen är milda kan barn sprida smitta. Det finns idag ingen kunskap om hur stor smittspridningen är mellan barn.

Jag är rädd att bli smittad!

Undvik folksamlingar och håll ett par meters avstånd till andra människor när du är ute i samhället. Undvik kontakt med sjuka människor. Undvik också att röra vid ansiktet, ögon, näsa och mun.

Tvätta händerna ofta, och noga, med tvål och vatten. Handsprit kan vara ett komplement.

Munskydd hjälper inte. Det är den som är sjuk som till viss del kan skydda omgivningen genom att bära munskydd.

Kan man bli smittad av att vistas i samma rum, tågkupé, eller flygplan som smittbärare?

Viruset smittar när en person är sjuk och i samband med insjuknandet, och då vid kontakt, vid hostningar och nysningar. Det handlar om så kallad droppsmitta, som inte når lika långt som luftburen smitta.

Dropparna faller ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter. En del är dock så små att de följer med luftströmmar lite längre och kan smitta den som andas in dem.

Inget tyder på att viruset smittar via föremål, som till exempel postförsändelser, men det finns uppgifter om att det skulle kunna smitta via ytor.

Kan man bli smittad av någon som bär på viruset men ännu inte blivit sjuk?

Viruset verkar inte smitta under inkubationstiden, som är mellan 1 och 14 dagar, i genomsnitt 5 dagar. Men en del som är sjuka har bara milda symtom, speciellt i början, och det är därför möjligt att bli smittad av någon som inte känner sig särskilt sjuk, men kanske har lite hosta.

I samband med att en person insjuknar men ännu inte har några symtom, finns en teoretisk risk att smitta vid nära och intim kontakt. Ett fåtal fall uppges ha smittats av någon som ännu inte hade fått symtom.

Hjälp – jag tror jag blivit smittad!.

Rekommendationen är att stanna hemma och minimera sociala kontakter vid minsta symtom. De som blir allvarligt sjuka ska kontakta 1177 Vårdguiden eller ringa 112.

Prover tas inte längre på alla som misstänker att de är smittade. Fokus är på personer som behöver vård på sjukhus, på riskgrupper samt personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt smitta.

Hur sjuk blir man?

Covid-19, som sjukdomen döpts till, kan ge allt från milda symtom som halsont, hosta och feber till svåra luftvägsbesvär, som lunginflammation och akut andningssvikt. Diffusa symptom som allmän sjukdomskänsla, muskelvärk och magbesvär har också beskrivits.

De som drabbas lindrigt är friska inom ett par veckor. I allvarligare fall är sjukdomstiden 3-6 veckor. Störst risk att bli allvarligt sjuka löper äldre och de som har en bakomliggande sjukdom, som hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck.

WHO uppger att dödligheten är 1-2 procent.

Hur ska smittan stoppas?

Regeringen uppmanar alla att ställa in resor som inte är absolut nödvändiga.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 500 personer är tills vidare förbjudna.

En ny lag tillåter att regeringen tillfälligt får stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Gymnasieskolor och andra lärosäten rekommenderas att bedriva sin undervisning på distans.

Personer över 70 uppmanas begränsa sina kontakter med andra människor.

Arbetstagare som kan arbeta hemifrån uppmanas att göra det.

Endast bordsservering tillåts på restauranger, kaféer, nattklubbar och barer.

Besöksförbud har införts på sjukhus och äldreboenden.

Den som är det minsta sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber uppmanas låta bli att träffa andra människor och inte gå till jobbet, skolan eller förskolan.  Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Regeringen har tillfälligt avskaffat karensdagen och upphävt kravet på läkarintyg vid sjukskrivning från och med den åttonde sjukdagen.

Finns det inget vaccin?

Nej. Men forskning pågår. Beroende på vem du frågar är ett vaccin 3 månader eller tre år bort.

Varför kallas viruset olika?

Den officiella benämningen är 2019-nCoV eller SARS-COV-2. Sjukdomen som viruset orsakar kallas covid-19.

Jag har fler frågor, vart vänder jag mig?

Har du frågor om din eller närståendes hälsa, ring 1177 Vårdguiden. Övriga frågor om det nya corona-viruset och sjukdomen covid-19 kan Folkhälsomyndigheten svara på, på det nationella informationsnumret 113 13. Svar på många frågor finns också på myndighetens webb.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, KI, Smittskydd Stockholm