Rågens förskola i Bergshamra fick på onsdagseftermiddagen besök av det blågröna styret, som presenterade sin första stora budgetsatsning. Foto: Nils Jönsson

Tio förskolemiljoner – blågrön budgetsatsning inför nästa år

Tio miljoner till förskolan. Det är först ut bland det blågröna styrets budgetutspel inför nästa år. Partierna kallar det den största satsningen på många år.

  • Publicerad 04:41, 17 okt 2019

I budgeten för 2020 lägger den blågröna majoriteten i Solna tio miljoner kronor på att öka kvaliteten i förskolan. Pengarna ska gå till mer personal, fler utbildade förskolepedagoger och minskade barngrupper.

M, C, L, KD och MP presenterade förslaget på onsdagseftermiddagen, och det är den första stora budgetsatsningen som majoriteten går ut med.

– Det här kommer att stärka förskolan och göra skillnad för barnen i Solna. Det kommer i en tid när många kommuner skär ner på kärnverksamheten, men så blir det inte i Solna, säger Nataliya Hulusjö (KD), vikarierande kommunalråd.

– Det är den största satsningen vi har gjort på ett enskilt verksamhetsområde på väldigt många år. Det här innebär ett jättetillskott, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Personal ska utbildas

Förvaltningen kommer att få i uppdrag att ta fram en plan hur personal som i dag inte är utbildade förskolepedagoger framöver ska kunna utbildas.

– Vi har i dag en låg andel som är förskolepedagoger, men vi har bra personal som skulle kunna vidareutbilda sig. Visst vill vi locka ny personal, men det handlar också om att ta hand om den personal vi redan har, säger Anna Lasses (C), ordförande i barn- och förskolenämnden.

Färre barn på varje avdelning

Kommunen försöker redan att minska barngrupperna inom förskolan. Under året man bland annat sett över hur lokaler kan byggas om för att få till mindre grupper. Hittills har bara två förskolor, Tunet i Järva och Rågen i Bergshamra byggts om, men i investeringsbudgeten finns pengar avsatta för att framöver kunna bygga om två till tre förskolor per år.

– Att det nu görs ordentliga renoveringar är viktigt och något som behövs. Hittills har det varit mer av brandkårsutryckningar, men nu görs renoveringar som både gör att verksamheten kan organiseras annorlunda och förbättrar arbetsmiljön för personalen, säger Bernhard Huber (MP), kommunalråd och gruppledare.

– Nu är det verkstad som gäller, säger Marianne Damström Gereben (L), skolkommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Oppositionen: Väldigt lite pengar

Från oppositionen är S långt ifrån imponerade av majoritetens förslag:

Vår bedömning är att tio miljoner är väldigt lite. Det är ungefär samma belopp som förskolan fick i fjol. När vi följt upp förändringen så ser vi tyvärr inte mindre grupper, utan tvärtom ökar många grupper i Solnas förskolor, säger oppositionsråd Arne Öberg (S).

– Tio miljoner räcker nog inte ens till 20 fler pedagoger. Av Solnas runt 200 avdelningar inom förskolan räcker det inte till mer än att 20 avdelningar får ett personaltillskott, säger Eva Eriksson (S).