Visionsbild av Götgatan efter renoveringen. Foto: Stockholms stad

Tio års trafikarbeten väntar i Stockholm

Stockholm står inför stora upprustningar av stadens vägar, broar och tunnlar. Under totalt en tioårsperiod ska flera av de viktigaste trafiklänkarna stängas av för renovering. ”Renoverar vi inte dem funkar inte stan”, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 07:00, 12 feb 2020

Igår tisdag presenterade trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) planen för hur några av Stockholms viktigaste trafiklänkar ska renoveras. Totalt planeras nio platser, som i dag är centrala trafikknutpunkter, att genomgå omfattande upprustningar under den kommande tioårsperioden – varav den första etappen startar redan i år.

– Det här är stora och viktiga infrastruktursatsningar som gör att staden fungerar. Renoverar vi inte dem funkar inte stan helt enkelt, säger Daniel Helldén (MP).

Renoveringar av Kungsgatan, Malmskillnadsgatan och Norra Danviksbron är sedan tidigare beslutade. Den 20 februari ska trafiknämnden även klubba renoveringar av Klaratunneln och södra Götgatan.

Klaratunneln stängs av – i minst 16 månader

De två senare bedöms vara särskilt omfattande och väntas få stor påverkan på både trafik och stadsmiljö.

Väljer billiga alternativet

När det gäller Klaratunneln, som är byggd på 1970-talet, har staden tagit ställning till två alternativ. Det ena är att renovera en tunnel i taget. Det skulle bli både dyrare och ta längre tid än det andra alternativet, som innebär att hela tunneln stängs och renoveras i ett svep under ett och ett halvt år. Det är det senare förslaget som trafikkontoret rekommenderat och som nu ska klubbas igenom.

– Klaratunneln är ett stort projekt då vi är tvungna att klippa av en trafikled som vi vet får en otroligt stor påverkan när den är avstängd. Varje gång någon kör in i den stannar ju allting upp.

– Å andra sidan gör kontoret beräkningar att man kommer kunna omfördela trafiken. Man byter resandemönster helt enkelt, säger Daniel Helldén.

"Går inte att blunda"

Region Stockholm ska renovera tunnelbanesträckan på gröna linjen under Götgatan mellan Folkungagatan och Skanstull. Bland annat ska ett tätskikt bytas ut i tunneltaket, vilket innebär att gatusträckan måste grävas upp. Arbetet, som sker i samarbete med staden, beräknas börja 2022 och pågå fyra-sex år framåt. I samband med det rustas även vägsträckan upp.

– Det är nödvändigt att göra. Det är inte roligt att det behövs stora uppgrävningar och att det blir påverkan på trafiken. Men det är nödvändigt. Det går inte att blunda för de här sakerna, säger Daniel Helldén.

BESKEDET: Då grävs Götgatan upp

Det är ännu inte klart vad den totala notan landar på. Först ska inriktningsbeslut fattas och därefter en genomförandeplan tas fram gällande i första hand för Klaratunneln och Götgatan.

– Eftersom Liljeholmsbron, Vasabron och Västerbron inte är beslutade ännu vet vi inte hur prislapparna kommer att bli. Men det är miljardbelopp, säger Daniel Helldén.

Alla projekt

Klaratunneln

Renovering: 2024-2026

Behöver renoveras för att säkerställa tunnelns funktion. Har i dag skador på barriärelement, innertag och bärande pelare i ut- och infarter. Uppnår teknisk livslängd om tio år. Innefattar även rivning och nyinstallation av tekniska systemen.

Byggtid cirka 16 månader och en prislapp på 1,1-1,4 miljarder kronor.

Trafikkontoret ska utreda vilka gator som kan öppnas tillfälligt eller permanent för dubbelriktad trafik. Bland annat Tegnérgatan, Oxtorgsgatan, Jakobsgatan. Förslaget innefattar att tunneln stängs av helt för att korta byggtiden.

Slussen

Renovering: 2027-2028

När guldbron är på plats och öppnat i augusti i år läggs trafiken kring Slussen och Gamla stan om. Munkbron stängs för allmotortrafik förutom bussar och spåviddshinder sätts dit. Skeppsbron öppnar för biltrafik och cykeltrafiken ligger kvar på Munkbron och Skeppsbron. Katarinavägen öppnar också men bara för busstrafik, bilar släpps på 2023.

Södra Götgatans tunnel

Renovering: Start 2022 och pågå 4-6 år framåt

Tunnelbanans tätskikt måste bytas på grund av läckage och i samband med det grävs Götgatan mellan Folkungagatan och Skanstull upp. Under byggtiden planeras gatan att delas upp sex delområden där arbetet i varje område beräknas pågå i cirka 12 månader. Ett körfält ska hållas öppet och gatan enkelriktas i södergående riktning. Viss totalavstängning konmer att krävas.

Malmskillnadsgatan, Bron över Hamngatan

Renovering: 2020

Måste rustas då tätskiktet är dåligt. Arbetet påbörjas i år.

Vasabron

Renovering: 2027-2028

Behöver renoveras under senare delen av 2020 för att säkra brons funktion. Analyser visar att stålet har bristande brottseghetsegenskaper, är av gammal kvalitet och angripet av korrission.

Kungsgatan tunnel

Renovering: 2022-2024

Tunneln under Kungsgatanuppfyller inte krav på bärförmåga och visar på kraftiga korrissionsangrepp varför en genomgånede renovering måste göras. Ska ske genom förstärkning av tunneln utifrån. Kärfält i båda riktningarna öppan under byggtiden.

Liljeholmsbron

Renovering: 2023-2025

Den ena bron har uppnått sin tekniska livslängd och måste renoveras. Akut renovering av ena broklaffen har genomförst. Inriktningsbeslut planeras till slutet av 2020.

Norra Danviksbron

renovering: 2023-2025

Har efter 100 år uppnått teknsik livslängd med uttjänt konstruktion. Byggstart planeras till cirka 2023 i samband med att Slussen byggs om. Under tiden passerar inga tåg över bron.

Västerbron

renovering: 2030-2032

Stålet i bron har bristande brottsegenskaper och är av gammal kvalitet. Behöver renoveras för att bromsa skadeutvecklingen och säka framtida funktion. Inriktnignsbeslut planeras till årsskiftet 2020/2021.

Visa merVisa mindre