En källa till konflikter. Foto: Anders Gustafsson

Tillstånd från 1970-talet kastas in i markgrälet

Anläggningssamfälligheten Krusbodas styrelse har redan huvudbry med att kontrollera att över 100 tomtgränser stämmer. Nu kan nya uppgifter ge rena huvudvärken.

  • Publicerad 18:09, 26 jan 2016

Efter den här veckans artikel om Krusbodabor som utvidgat sina radhustomter utan lov har Mitt i Tyresö fått in nya uppgifter om hur det gått till.

– På 1970-talet kunde man ansöka om lov att flytta sitt staket till andra sidan rabatten, säger en Krusbodabo som vill vara anonym.

Börje Lundqvist som arbetade som förvaltare i Krusboda på 1970-talet intygar uppgiften.

– Det fanns till och med en särskild ansökningsblankett. Man gjorde en ansökan och fick besked, säger han.

Samfällighetens ordförande Ronny Eghult uppger att även han fått höra att personer fått tillstånd att placera sina staket så att rabatten hamnar innanför tomten i stället för utanför.

– Men så länge jag inte sett något papper på detta är det svårt att ta ställning. Vi behöver veta att det finns en juridisk grund, annars är vi tvingade att fortsätta med det uppdrag som stämman har gett oss, säger han.

Enligt den Krusbodabo som vill vara anonym har markfrågan fått radhusägare i Krusboda att ”koka av ilska”.

Ronny Eghult menar att det är en överdrift.

– Av alla 1 380 hushåll i Krusboda är det kanske 50 som slutligen kommer att behöva ändra något. De flesta är inte ens berörda, säger han.

Bakgrunden till att styrelsen för anläggningssamfälligheten Krusboda behöver se över ett antal tomtgränser är att styrelsen fått in en formell anmälan om att drygt 130 hushåll tagit mark som de inte har rätt till i anspråk.

Enligt samfällighetens stadgar är styrelsen skyldig att se över alla anmälningar som man får in i frågan.

– Vi är inte ute efter att jäklas med folk. Vi har inget annat syfte med detta än att uppfylla gällande regler.