"Vi följer utvecklingen på daglig basis", säger utbildningschef Susanna Falk Foto: Privat/Louise Kristoffersson

Tillbaka till vanlig skolundervisning i nästa vecka

I nästa vecka får Vallentunas högstadieelever komma tillbaka till skolan. – Det är bättre för deras kunskapsinhämtning med vanlig undervisning, säger Vallentunas utbildningschef Susanna Falk.

  • Publicerad 15:14, 10 mar 2021

Den här veckan sker undervisningen både i högstadiet och gymnasiet på distans. Det beslutet fattade kommunen i samråd med regionen, bland annat för att minska risken för smittspridning efter sportlovet.

Från och med måndag i nästa vecka blir det vanlig klassrumsundervisning igen. Distansundervisningen har enligt Susanna Falk gått bra.

– Eleverna vet hur man gör och avslutade veckan innan sportlovet med partiell distansundervisning. De är vana, säger hon.

Men samtidigt lär sig eleverna bättre med vanlig undervisning. Lärarna ser lättare om någon inte hänger med och eleverna kan lättare ställa frågor. Risken är att de som tvingas till distansundervisning under en längre period får med sig sämre kunskaper.

– Skolverket pratar nu om de långsiktiga riskerna med en utbildningsskuld. De här eleverna går ju i skolan nu. Vi har ett stort ansvar att se till att de får den utbildning de behöver.

Men vi är ju inne i en tredje våg. Är det inte riskabelt att låta ungdomar vara i skolan?

– Vi haft samma allvarliga risk genom hela pandemin. Det är därför vi följer sjukfrånvaron på daglig basis. Tillsammans med de andra nordostkommunerna går vi i samma riktning: att öka andelen närundervisning.

Om fler elever eller skolanställda blir sjuka kan beslutet ändras.

– Men just nu ser vi inga sådana tecken. Det ser fint ut, säger Susanna Falk.

På gymnasiet blir det blandad fjärr-och distansundervisning till och med 1 april. Andelen vanlig undervisning ska öka gradvis.