Mars 2021. Richard Arvelius när Mitt i träffade honom senast. Sopkärlen är fortfarande kvar, men nu är en renovering av sopsugen på gång. Foto: Claudio Britos

Till slut: Nu ska sopsugen repareras

Ett omfattande grävarbete är att vänta när den trasiga sopsugen slutligen ska renoveras. Bland annat behöver både Horisontvägen och Skarpnäcks allé grävas upp. Men först ska det omfattande arbetet upphandlas.

  • Publicerad 12:05, 4 jun 2021

Sopsugen i Skarpnäck har varit extremt omtalad i området sedan totalstoppet i slutet av 2019. Nu tas de första stegen mot en renovering.

Stockholmshem, en av aktörerna som ingår i Sopsam, Sopsug i Skarpnäck samfällighetsförening, som äger sopsugssystemet, skriver på anslag i trapphusen att "vi har äntligen fått beslut om att sopsugen i området ska renoveras."

Detta bekräftas också av Åsa Stenmark, kommunikationschef på Stockholmshem, som dock konstaterar att det ännu inte finns en tidsplan.

"Vår förhoppning är att grävningsarbetet för att lägga nya rör kan påbörjas efter sommaren. Grävningsarbetet måste samordnas med bland annat SL, eftersom en del av rören går under bussgator", skriver hon i ett mejl till Mitt i.

Påverkar boende ekonomiskt

Richard Arvelius, ledamot i styrelsen för samfälligheten, vågar dock inte vara lika optimistisk vad gäller tidsplanen. Först ska arbetet upphandlas och sedan väntar en extrastämma där styrelsen tar ställning till anbuden. I nuläget finns inga anbud att presentera.

– Det handlar om ett enormt arbete, vilket också är anledningen till att processen dragit ut på tiden. Det ska grävas på många ställen och man vet inte vad som finns där under marken, vilket gör att entreprenörerna är försiktiga med att säga vad priset landar på, säger han.

Frågan är vad det innebär ekonomiskt för de boende, som i slutändan behöver finansiera renoveringen. En sak är i alla fall säker: det är ingen liten summa det handlar om när bland annat Horisontvägen och Skarpnäcks allé grävs upp.

– Kostnaden kommer splittras mellan medlemmarna utifrån deras storlek och det kommer behöva betalas hyfsat direkt. Det finns alternativ, till exempel att samfälligheten själva lånar ut pengarna och att det smetas ut under flera år. Det blir en fråga för en kommande stämma hur finansieringen ska se ut.

Vill att staden tar över

Det har höjs många röster för att kommunen, som också är en av de 15 parterna i Sopsam, ska ta över sopsystemet. Så sent som i mars sa miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) till Mitt i att "på sikt ska Stockholm vatten och avfall kunna ta över den."

Frågan är dock om och när det kan ske.

Jonas Dahllöf, enhetschef på Svoa, sa i samma artikel att de planerar att påbörja en utredning som de hoppas är klar första delen av 2022.

Stadens svar: ”På sikt vill vi ta över”

Hushåll ber om hjälp med  utdraget sopkaos

De kräver att kommunen tar ansvar för soporna

Sopsugen

Närmare 3 400 hushåll har påverkats av den nedstängda sopsugen som sträcker sig från Vinggatan i norr till Pilotgatan i söder.

Sopsugssystemet ägs av Sopsam (Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening), bestående av tretton bostadsrättsföreningar och fem bolag i stadsdelen. Även Stockholms stad är andelsägare.

I väntan på beslut har containrar placerats ut i kvarteren där de boende kan slänga sina sopor, någonting som skapat oro för att råttor letat sig in i bostadsområdet.

Visa merVisa mindre