Sollentuna kommun har fått avslag på sitt överklagande av Kammarrättens dom angående turerna kring Grindstugan och Edsbacka Wärdshus. Foto: Ulrika Lind

Till slut: Grindstugeaffären var och är olaglig

Nu är den utdragna Grindstugeaffären avgjord i högsta instans. Kammarrättens beslut ligger fast: kommunens ersättning på 6,15 miljoner kronor till fastighetsägaren vid Grindstugan var och är olaglig.

  • Publicerad 10:08, 19 maj 2016

Lokaltidnigen Mitt i har tidigare berättat om Grindstugeaffären som handlar om att Sollentuna kommun försök att ersätta fastighetsägaren vid Edsbacka Wärdshus med drygt sex miljoner efter ett förhastat löfte som inte kunde infrias. Kommunen ville säkra krogverksamheten när gamle ägaren skulle sälja. Men politikernas försök att stötta fastighetsägaren ekonomiskt var inte okej. Att betala 6,15 miljoner kronor till fastighetsägaren var varken lagligt som köpesumma eller som ”ersättning för planskada”. Det slog först Förvaltningsrätten och sedan Kammarrätten fast-

Men Sollentuna kommun nöjde sig inte med domstolarnas beslut utan överklagade ännu en gång till högsta och sista instans, Högsta förvaltningsdomstolen.

Igår, den 19 maj, kom beslutet: Högsta förvaltningsdomstolen ger inte prövningstillstånd till Sollentuna kommun. Det är alltså Kammarrättens beslut från juni 2015 som gäller. I det skriver Kammarrätten att Sollentuna kommun inte har kunnat visa om någon planskada över huvud taget har uppkommit eller hur ersättningen på 6,15 miljoner kronor har beräknats.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Se upp för algblomning i Sollentunas vatten

Nyheter Algerna kan vara giftiga visar provtagning Just nu finns det algblomning i Sollentuna, bland annat i Edsviken. Inte för att det är badväder, men skulle du trots allt fundera på ett dopp så tänk om.torsdag 22/10 16:15