Det är tillåtet att förbjuda tiggeri enligt ny dom. Foto: Mitt i och Mostphotos

Tiggeriförbudet på Lidingö är lagligt

Lokala tiggeriförbud är lagliga. Det har förvaltningsrätten kommit fram till i en dom som gäller Lidingö, Danderyd och Täby.

  • Publicerad 15:23, 12 mar 2020
Det handlar bland annat om tiggeriförbudet som beslutades om på Lidingö i höstas. Beslutet överklagades.
Domstolen har nu kommit fram till att kommunernas förbud mot passiv och aktiv insamling av pengar på ett antal specifika platser i kommunen, i Lidingös fall tio torg, inte behöver upphävas. Förbudet är enligt domen förenlig med kommunallagen.

– Omständigheterna i målet påminner starkt om de som Högsta förvaltningsdomstolen prövade i det så kallade Vellinge-målet. Förvaltningsrätten har när det gäller beslutets förenlighet med ordningslagen, regeringsformen och Europakonventionen inte funnit skäl att göra en annan bedömning än Högsta förvaltningsdomstolen, säger chefsrådmannen Lars-Åke Johansson i ett pressmeddelande från Förvaltningsrätten.