Under årets första sammanträde i Järfällas kommunfullmäktige togs en motion om tiggeriförbud upp. Bilden är från ett tidigare tillfälle. Foto: Mikael Nasberg/Järfälla kommun

Tiggeriförbud debatterades i Järfällas kommunfullmäktige

SD lade i måndags fram ett förslag om ett lokalt tiggeriförbud. De tog även upp den namninsamling som lämnats in – men fick mothugg från flera partier.

  • Publicerad 19:00, 14 jan 2020

Under årets första sammanträde i Järfällas kommunfullmäktige la Sverigedemokraterna åter fram en motion om ett lokalt tiggeriförbud. De tog även upp den namninsamling som nu lämnats in till kommunen för att få till en folkomröstning om ett tiggeriförbud. 

I motionen menar partiet att ett förbud skulle få bukt med vad man beskriver som kriminalitet knuten till tiggeriet samt nedskräpning. 

– Vi har över 6 000 allvarligt oroade medborgare som just nu tagit sin tid och skrivit på för att driva frågan i demokratisk riktning. Jag tycker att det är hög tid att vi som folkvalda tar oss tid och lyssnar på våra medborgare. Järfällaborna anser onekligen att det här är en brännande fråga, sa Wilhelm Eriksson (SD). 

”Underbygger hat”

Bo Leinerdal (V) var den som hårdast satte sig emot Sverigedemokraternas motion och stöd för namninsamlingen. Han menar att det inte är rätt att förbjuda fattigdom och att man måste lösa problemet på andra sätt. 

– Genom att peka ut grupper i samhället som orsaken till en mängd samhällsproblem underbygger man hat och motsättningar mellan människor här i Järfälla. Jag yrkar avslag och hoppas att de övriga 54 000 röstberättigade i Järfälla kommun har en annan uppfattning än Sverigedemokraterna om vi skulle gå till folkomröstning, sa Bo Leinerdal (V). 

Står redan liknande i ordningsstadgan

Emma Feldman (M) höll sig mer saklig i frågan och kommenterade bara motionen. 

– Att-satsen i den här motionen är formulerad så att man vill att ordningsföreskrifterna ska revideras så att penninginsamling utan tillstånd ska förbjudas. Tittar man på dagens ordningsföreskrifter är formuleringen som redan finns likalydande med detta. Mitt yrkande är därför att vi lämnar motionen utan åtgärd, sa Emma Feldman (M). 

Mikael Jämtsved (MP) påpekade att det som står i ordningsstadgan är snarlikt men att det inte är samma sak. 

– Högsta domstolen är tydliga i fallet i Vellinge med att det är på begränsade ytor som ett förbud kan införas, inte generellt på allmän plats som motionen föreslår. Det förvånar nog ingen att miljöpartiet är emot ett tiggeriförbud. Jag kan inte förstå hur man kan komma till slutsatsen att det ska vara förbjudet att be om hjälp, sa han.  

”Antalet tiggare minskar”

Aphram Melki (C) poängterade att han tycker att det finns sakfel i motionen. 

– I motionen står det bland annat att man ser att antalet tiggare ökar. Jag vill påstå motsatsen. Att motionen addresserar en förteelse som minskar. Det räcker med att ta en tur i våra centrala delar för att se att antalet minskat drastiskt. Därför behövs inget förbud, sa han. 

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska lämnas utan åtgärd. 

Vill du se hela debatten finns den på kommunens hemsida.