De 15 oktober samlas det nya fullmäktige för första gången. Illustration: Mitt i Stockholm

Tidsfristen krymper: På måndag ska det vara klart

Enligt uppgifter är en uppgörelse mellan Alliansen och MP nära, men partierna lägger locket på. Men tiden krymper för att hitta ett nytt styre. På måndag samlas kommunfullmäktige och då ska nya borgarråd och ny ordförande i kommunstyrelsen väljas.

  • Publicerad 15:33, 11 okt 2018

På måndag, den 15 oktober, sammanträder det nya kommunfullmäktige i Stockholm för första gången. Alltså med de ledamöter som är valda för den här mandatperioden.

Tanken är att ett nytt presidium för fullmäktige ska väljas och sammanträdesdagar för fullmäktige och kommunstyrelsen spikas. Dessutom ska det väljas borgarråd, kommunstyrelse och ordförande i kommunstyrelsen.

Men vad händer om det inte finns en majoritet på måndag?

Eva-Louise Erlandsson Slorach (S), nuvarande ordförande i kommunfullmäktige, tror att det kommer att vara klart till dess.

– Jag vet ingenting, trots att jag är ordförande i fullmäktige. Men jag tror att vi får ett besked de närmaste dagarna. Jag tror att man åtminstone kommer att välja ett nytt presidium för fullmäktige på måndag, och säkert en ny kommunstyrelse också, säger Eva-Louise Erlandsson Slorach (S).

Hon avtackades på det senaste mötet, men är ordförande till på måndag. Då kommer ålderspresidenten – den ledamot som suttit längst i fullmäktige – att leda mötet. Om ingen ny ordförande väljs på måndag blir ålderspresidenten ordförande till dess att en ny väljs.

Kan skjutas upp i sex månader

Kan man inte komma överens om ledamöter till kommunstyrelsen under mötet 15 oktober, så skjuts beslutet upp till mötet månaden efter. Och så kan det pågå i som längst sex månader, enligt kommunallagen.

Om ingen majoritet kan skapas kan det bli nyval. Men för det krävs att minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige röstar för det.

Först i december väljs ledamöterna till de olika nämnderna. Nämndernas mandatperiod startar den 1 januari 2019.

– Om det inte är klart innan presidieuppdrag i styrelse och nämnder utses i december blir det problem. Och även om ett styre introduceras är det inte ovanligt att partier hoppar av eller tillkommer under de förhandlingar som sedan vidtar, förklarar David Karlsson som är docent vid Förvaltningshögskolan i Göteborg.

Det nyvalda kommunfullmäktige beslutar i november om budgeten och hur stor den kommunala skattesatsen ska vara kommande år.