Egen skylt. Daniel Wladis och Mikael Brandt vid skylten som grannarna i området lät sätta upp. Nu har de plockat ned skylten av regelskäl. Foto: Stefan Källstigen

Tidigare villatomt i Rönninge kan få fyra flerfamiljshus

Från en villa till fyra flerfamiljshus. Nämndens ordförande i Salem menar att de planerade husen i Rönninge är attraktiva och regelrätta. Men grannarna har tagit upp kampen och tillverkat en egen skylt för att visa sin bild av husen.

  • Publicerad 15:26, 9 okt 2020

Intill Tallsätravägen i Rönninge finns planer på fyra flerfamiljshus. Från början fanns en villa här, men efter att fastigheten såldes 2016 revs den gamla villan på tomten. Här har den nya ägaren, Carl EK Fastigheter låtit sätta upp sin bild av hur de fyra flerfamiljshusen kommer att se ut.

Bygg- och miljönämndens ordförande i Salem, Björn Kvist (M), som röstat ja till bygglov håller med om företagets bild.

– Det är attraktiva boenden nära stationen för personer som vill bo i lägenheter i en villamiljö, säger han.

Grannarna håller inte med. De har istället låtit tillverka en skylt som tar sikte på husens storlek. De har också överklagat nämndens bygglov och lyft fram flera saker de menar är fel. Bland annat pekar de på att platsen betecknas som kulturhistoriskt särskilt intressant i översiktsplanen, och att husen inte passar in.

Inte heller länsstyrelsen tycker att husen passar här. Det är också en av anledningarna till att man gett grannarna rätt. Nu har istället företaget överklagat och därför ska Mark- och miljödomstolen avgöra saken.

"Kommunens agerande skapar otrygghet", säger grannen Daniel Wladis. Foto: Stefan Källstigen

Nytt bygglov

Efter länsstyrelsens nedslag på planerna har företaget fått nytt bygglov av nämnden. Björn Kvist menar att det nya förslaget är anpassat på ett sätt som ger godkänt.

– Vi måste förstå att i Stockholmsområdet behöver vi förtäta i områden nära stationer, säger Björn Kvist.

Grannarna menar tvärtemot Kvist att detaljplanen i området inte ens medger flerfamiljshus. Fortfarande passar husen inte in i kulturmiljön, hävdar man.

– Kommunens agerande skapar otrygghet. Det visar att ingen i Rönninge kan vara säker på vad som händer på granntomten, säger grannen Daniel Wladis.

Vill bygga 28 lägenheter

✓ Carl Eks fastigheter vill bygga 28 lägenheter i Rönninge.

✓ En tvåa kostar enligt annonserna 1,8-2 miljoner kronor.

✓ En fyra kostar 3 miljoner kronor.

✓ Från början fanns ett hus och uthus på fastigheten. Den fastigheten såldes för 5 miljoner kronor 2016.

Visa merVisa mindre