Nya Passagenhuset. Som högst ska den nya byggnaden bli 14 våningar. Om planerna godkänns av politikerna måste nuvarande byggnad rivas. Foto: Schmidt Hammer Lassen Architects

Tidigare S-topp bakom lansering av amerikanska byggherrens planer för City

Fastighetsägare Pembroke vill riva grönklassade Passagenhuset och ersätta det med nytt. Pembroke har tagit hjälp av både Stockholms stadsarkitekt och tidigare S-politikern Tomas Rudin i det påkostade projektet.

  • Publicerad 08:10, 28 jan 2016

Det var på tisdagseftermiddagen som Pembroke gick ut med sina planer för fastigheten Hästen 21, Passagenhuset, i hörnet Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan.

Pressbilderna visar ett uppseendeväckande hus i 14-våningar ritat av den danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen Architects.

Kommunikationen kring det planerade bygget sköts av Tomas Rudin, tidigare socialdemokratiskt oppositionsborgarråd i Stockholms stad och numera konsult på kommunikationsbyrån Prime.

– Jag klev in i höstas. Pembroke är amerikaner och jag började hjälpa dem med den delen som har med kommunikationen att göra. Jag har också hjälpt till att förklara hur stadsbyggnadsprocessen fungerar, säger han.

Pembroke har tagit fram sitt förslag genom en så kallad charette, ett arbetssätt som innebär att flera olika parter med intresse i frågan tillsammans diskuterar sig fram till den bästa lösningen.

Stockholms stad har haft en representant i form av stadsarkitekt Karolina Keyzer och ytterligare en tjänsteman.

Från början fanns hela 16 olika arkitektförslag som nu kokats ner till ett. Stockholms stads representanter har varit med och tyckt till under processens gång.

Lovar 20-30 bostäder

Att den nya fastigheten innehåller mellan 20 och 30 bostadsrätter är enligt Tomas Rudin ett tecken på att Pembroke tagit intryck av deras medverkan. Stockholms stad har ett uttalat mål att öka andelen bostäder i citykärnan.

– Här har stadens uttryckliga vilja påverkat hur man ritat förslaget, säger Tomas Rudin.

Den nuvarande byggnaden är grönklassad av Stockholms stad vilket innebär att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Tomas Rudin räknar med att förslaget att riva byggnaden kommer att väcka ont blod i vissa läger.

– Jag tror säkert att det blir diskussion. Men man måste väga nyttan av den nuvarande byggnaden mot nyttan av den gamla.

Rätt att riva

Han har inte mycket gott att säga om det nuvarande Passagen-huset.

– Dess stora nackdel är just att det byggdes under energikrisen på 1970-talet. Man har lågt i tak och trånga utrymmen. Till råga på allt elände står huset och bär sig själv på sin fasad, vilket gör det omöjligt att renovera det på ett bra sätt, säger han.

Den 25 februari väntas Stadsbyggnadsnämnden godkänna ett start- PM från Stadsbyggnadskontoret och därmed initiera en detaljplanprocess avseende Hästen 21” står det i pressmeddelandet från Pembroke.

Hur kan ni vara så säkra på det, det finns inte ens ett tjänsteutlåtande än?

– Stockholm stad har varit med och jobbat fram det här förslaget med Pembroke under två års tid. Men någon garanti finns inte, säger Tomas Rudin.

Karolina Keyser skriver i ett sms till StockholmDirekt på torsdagen att hon som i alla projekt har ställt frågor "kring hur byggnad kan aktivera stadsrummet, hur det offentliga inomhus övergår i publikt och hur planering för det gröna kan tillföra viktiga upplevelsevärden för allmänheten".

– Byggnadens förväntade funktion och syfte är prio ett i tidigt skede, skriver hon.

Ärendet ska enligt planerna upp i stadsbyggnadsnämnden 25 februari, skriver stadsbyggnadskontoret i ett mejl till redaktionen.

LÄS ÄVEN Se bilderna: Mjuk tornbyggnad med ”skärgård” på taket planeras mitt i City