Försenades. 2019 avstannade bygget vid Rosenlundsparken. Foto: Sigrid Malmgren

Tidigare entreprenör ger svar om försenat bygge vid Rosenlund

Länge har det blåst om Stockholmshems bygge av 129 bostäder vid Rosenlundsparken. Enligt Björn Ljung (L) får ökade kostnader tillskrivas entreprenören. Men ingen är enskilt ansvarig, menar entreprenörens vd. "Det är aldrig en parts fel att två träter."

  • Publicerad 13:47, 18 jun 2021

Vid Rosenlundsparken bygger kommunala Stockholmshem 129 bostäder. På grund av förseningar och oförutsedda kostnader har kostnaden för projektet, på sex år, gått från 451 till 726 miljoner kronor.

I förra veckans tidning sade Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshem, att stor del av kostnaden fick tillskrivas brister i utförandet av entreprenören BTH Bygg.

Dyrt och försenat bygge blir ännu dyrare

Riktigt så enkelt är det inte, menar BTH Byggs vd Claes Holmberg. I ett projekt likt det här är ingen ensamt ansvarig.

– Beställaren har ett ansvar att rimliga förutsättningar skapas för att projektet ska vara realistiskt för utföraren att genomföra, enligt uppsatta planer.

En av svårigheterna, menar Claes Holmberg, var att de gick in i projektet till orimligt låga priser.

– I just Rosenlundsparken var parterna icke överens om erforderlig ekonomisk kompensation för uppkomna hinder och tidsförskjutningar.

Beviljades rekonstruktion

Det innebar ekonomiska påfrestningar, vilka gjorde att BTH tvingades till rekonstruktion. Till följd avvecklade de sin nyproduktionsdel.

Stockholmshem och BTH Bygg ingick ett förlikningsavtal, och de senare lämnade projektet 2019. Claes Holmberg menar att saken lämnades i samförstånd.

– Att en politiskt tillsatt person nu långt i efterhand går in och kritiserar BTH Bygg för bolagets utförda arbete är minst sagt magstarkt.

– Jag kan bara beklaga hur saker blivit, att vi inledde ett projekt som inte fullföljdes. Men det är aldrig en parts fel att två träter.

Rosenlundsparkens bygge kraftigt försenat