Hållbarhetsprofil. Den framåtväxande stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Foto: Stockholms stad

Testpilot för en hållbar framtid

Norra Djurgårdsstaden är som stadsdel unik i Sverige. Här mäter man hur mycket energi som går åt till att bo. Kunskapen används för att se till att framtidens nybyggda hus snarare ger än tar energi. "Ett enormt viktigt detektivarbete" säger Birgitta Govén, energiexpert.

  • Publicerad 06:30, 15 jun 2021

Det spelar ingen roll om energikraven skärps om de inte följs upp.

Norra Djurgårdsstaden ingår i ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt där mer än 35 000 bostäder och 12 000 nya bostäder ska färdigställas till 2030.

Stadsdelen har av staden märkts ut som det område som ska driva, utveckla och sprida kunskap om hållbar stadsutveckling.

Fosilfritt område

Fyra av tio byggnader når energikraven och plusenergihusen ligger redan på mer än 24 procent under det nationella kravet för energihus.

Den framåtväxande stadsdelen ska bli ett fossilfritt område med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Allt följs upp. Norra Djurgårdsstaden är därmed unikt med att skaffa kunskap om hur mycket energi nybyggda hus faktiskt använder.

– Det spelar ingen roll om energikraven skärps om de inte följs upp. Här gör Norra Djurgårdsstaden ett enormt viktigt detektivarbete som vi med stort intresse följer, säger Birgitta Govén, energiexpert vid Byggföretagen, i ett pressmeddelande.


Loudden ska alstra energi

Trots de lågeneribyggnader som uppförs, räcker det inte för att nå målet ett fossilfritt område 2030. Ett europeisk innovationsarbete har därför inletts med Bryssel och Wien för att undersöka hur Loudden, som är områdets sista etapp, kan planeras så att bostäderna inte tar utan faktiskt ger energi.

Cirka 10 år har gått sedan de första bostäderna i Norra Djurgårdsstaden byggdes. Sedan dess har mycket av det som testats i området spridit sig till andra projekt inom staden. På den tidigare industrimarken har parker, gårdar, gröna tak och stråk anlagts, vilket motsvarar nästan 14 hektar eller 28 fotbollsplaner.

Dessutom har även 550 träd av 39 olika sorter planterats.