Här, i Tenstadalen, kan den nya dagvattenparken komma att byggas. Foto: Siri Ersson

Tenstadalen kan få ny dagvattenpark

För att rena smutsiga Bällstaån och samtidigt skapa ett utrymme för rekreation för Spånga- och Testaborna: Går allt enligt plan ska Tenstadalen få en ny dagvattenpark.

  • Publicerad 15:29, 3 sep 2020

Bällstaån, som börjar i Järfälla och sedan rinner genom Spånga och Sundbyberg för att sedan mynna ut i Bällstaviken, är ett av Stockholms mest förorenade vattendrag. För att rena vattnet och samtidigt skapa en trevlig plats för folk att vistas på planeras en ny dagvattenpark att byggas i Tenstadalen, där sammanlagt tre dagvattendammar ska uppföras.

– Det är en del i att förbättra vattenkvaliteten och samtidigt göra så att området får än mer mervärde för boende, genom att skapa ytor för rekreation, säger Siri Ersson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Tanken är även att parken ska fördröja vatten vid stora flöden för att undvika översvämningar inom befintliga och planerade bebyggda områden.

– Det har varit översvämningar vid Bällstaån förut, som drabbat boende omkring. Parken kommer bidra till att jämna ut flöden vid skyfall och andra kraftiga regn, säger Siri Ersson.

Nälsta basebollplan flyttar

I nordost gränsar Tenstadalen mot Hjulsta och Tensta, och i sydväst mot Mälarbanans spår mellan Spånga och Barkarby. I söder ligger Solhem och öster om Solhem ligger Bromsten. Själva detaljplaneområdet för dagvattenparken omfattar en yta på ungefär fyra hektar.

I dagsläget ligger bland annat nedgångna Nälsta basebollplan på platsen. Härom veckan rapporterade vi att en ny idrottsanläggning planeras att byggas en bit bort, i Spångadalen. De som vill spela baseboll kommer därför att få söka sig dit istället.

– Det här är viktiga ytor och vi tror att det kan bli ett bra och uppskattat tillskott till området. Det är viktigt i planeringen av dagvattenparken att ta hänsyn till dalens karaktär och miljön runt omkring. Bällstaån måste hanteras, och det här är ett steg i rätt riktning.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i förra veckan att planarbetet kan påbörjas. Om allt går som det ska kommer planen gå ut på samråd i början av 2021, för att sedan klubbas under hösten samma år.

Spångadalen kan få ny idrottsanläggning