Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos

Tellusskolan öppnar i Upplands-Bro

Den 24 augusti meddelade Skolinspektionen i ett beslut att Tellusskolan får grönt ljus för att etablera sig i Upplands-Bro kommun.

  • Publicerad 15:35, 14 sep 2021

Mitt i har tidigare berättat om att företaget är på gång att öppna en ny grundskola i Tibbleområdet till läsåret 2022–2023.

Skolan kommer att ha plats för omkring 100 elever fördelade på förskoleklass, årskurs 1–6 samt fritidsverksamhet.

Tellusskolan Discovery, som skolan ska heta, får nu godkänt av Skolinspektionen efter att de utrett deras ansökan samt låtit kommunen yttra sig.

I samband med att kommunens utbildningsnämnd tog ställning till ansökan i våras så hade tjänstemännen förberett underlag till politikerna.

De skrev bland annat: ”En möjlig ekonomisk konsekvens vid en nyetablering kan få till följd att de kommunala skolornas elevunderlag minskar”.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut: ”Upplands-Bro kommun har yttrat sig över ansökan och har inte tagit upp några påtagliga negativa följder vid en etablering av den tilltänkta skolenheten.”

Raoul Wallenberg på gång

Politikerna yttrade sig vid samma möte under våren om en ansökan från Raoul Wallenbergskolan som vill etablera en grundskola i Norrboda-området.

Planen: Kommunen vill bygga LSS-boende på fotbollsplanen

Grannar kritiska: "De har inte gjort sin hemläxa" I norra Brunna vill kommunen att Upplands-Brohus ska bygga ett LSS-boende. Grannarna menar att dessa boenden både ska och måste byggas, men de frågar sig om Upplands-Bro gjort sin hemläxa gällande...fredag 24/9 18:04

Ansvarig politiker: ”Inget är klart”

Kommunen om LSS-planerna i Brunna. Socialnämndens ordförande Martin Normark (L) som är ansvarig för de eventuella planerna i Brunna vill framhålla att ingenting är klart.fredag 24/9 17:59