Det 240 meter höga Tellus Tower kan komma att bara bli 45 meter högt. Foto: Wingårdhs arkitekter

Tellus Tower kan bli 200 meter lägre

Det planerade prestigeprojektet Tellus Tower vid telefonplan kan bli nästan 200 meter lägre. I ett yttrande motsätter sig Försvarsmakten att bygget blir över 45 meter högt eftersom det annars kan skada riskintressen.

  • Publicerad 10:39, 12 feb 2015

Planerna för Tellus Tower har varit ute på samråd och på onsdagen inkom yttranden från både Länsstyrelsen och Försvarmakten som nu kan innebära att det prestigefyllda projektet bantas med nära 200 meter. Försvarsmakten skriver i sitt yttrande att inga byggnader över 45 meter kan accepteras eftersom de annars kan vara ett hot mot riksintressen. Susanne Werlinder är enhetschef för västra söderort på stadsbyggnadskontoret och är ännu inte klar om vad yttrandet innebär för bygget.

– Vi sitter precis och tittar på vad det innebär. Men det som går att utläsa av yttrandet från Länsstyrelsen och Försvarsmakten är att det är kan inverka på riksintressen och det innebär att vi inte kan ha hus som är över 45 meter, säger hon.

Betyder det att bygget kan stoppas?

– Vi ska titta vad det här innebär och undersöka det. Vi fick det här igår.

Tellus Tower planeras 400 meter från Telefonplans tunnelbanestation och tanken var att byggnaden skulle bli norra Europas högsta bostadshus och rymma 700 lägenheter.

Betydligt högre än Turning Torso med sina 190 meter. Men nu ser det alltså ut som att planerna kan gå i stöpet. Förhoppningen var att detaljplanen skulle kunna antas vid nästa årsskifte men nu har svaren från två tunga instanser som Försvarsmakten och Länsstyrelsen orsakat grus i maskineriet.

Länsstyrelsen instämmer

Länsstyrelsen skriver i sitt svar att "platsen berörs av tekniska anläggningar som utgör riksintresse för totalförsvaret" och att någon 240-meters byggnad inte är möjlig att bygga på platsen. "Planförslaget behöver omarbetas så att hushöjden begränsas till 45 meter i förhållande till marknivån" skriver Länsstyrelsen. Vilka tekniska anläggningar det handlar om är oklart men Länsstyrelsen skriver att om detaljplanen antas utan att man tagit hänsyn till detta riksintresse så kommer man att överpröva och upphäva det beslutet.

Så här säger Försvarsmakten om varför Tellus Tower inte bör byggas.

Så här säger staden – som stoppar hela projektet tills vidare