Teliasonera får bygglov för en 25 meters telemast i Stocksund. Bild från annat tillfälle. Foto: Mostphotos

Telemast får byggas i Stocksund

Teliasonera får bygglov för en 25 meter hög telemast, med teknikskåp, i Stocksund. Det beslutar nu Mark- och miljööverdomstolen – trots överklagan från närboende.

  • Publicerad 10:54, 14 feb 2017

Byggnadsnämnden i Danderyds kommun beslutade att ge Teliasonera bygglov för en 25 meter hög telemast med teknikskåp i närheten av Svanholmsparken i Stocksund.


LÄS MER: De slåss mot masten i Enebyberg


Överklagades av boende

Beslutet överklagades av boende i området, och fick stöd av det första domstolsbeslutet i Mark- och miljödomstolen. Då ansågs att Teliasonera tydligare behövde  redogöra för behovet av en mast på den platsen. Beslutet upphävdes.

Nu har frågan alltså lyfts i Mark- och miljööverdomstolen, som konstaterar att masten förvisso inte är förenlig med den markanvändning som anges i detaljplanen, men att den anses vara till ett allmännyttigt ändamål. Därför finns, enligt överdomstolen, inget hinder för att bevilja bygglovet.