”Tegnérs torn” kan klubbas – trots kritiken

Det så kallade Tegnérs torn blir 11 våningar högt och ska innehålla 42 lägenheter. Imorgon väntas bygglovet klubbas igenom i stadsbyggnadsnämnden.

  • Publicerad 14:54, 16 maj 2017

Svenska Bostäder vill bygga ett elvavåningshus med 42 hyreslägenheter i hörnet av Tegnérgatan och Hälsobrunnsgatan, det så kallade ”Tegnérs torn”. Marken ligger i närheten av Sabbatsbergs sjukhus och används i dag som parkeringsplats och vändplan.

Skarp kritik

Förslaget har kritiserats av tunga remissinstanser. Både Stadsmuseet och Skönhetsrådet avstyrker förslaget och anser att huset är för högt. Enligt Stadsmuseet riskerar huset ett ”förminska och skymma de kulturhistoriskt värdefulla grannarna i kvarteret”. I ett remissyttrande från 2015 kräver de att huset ska omarbetas kraftigt.

Planerna har dessutom försenats på grund av ett överklagande, som just nu ligger i mark- och miljödomstolen.

Nu ska alltså frågan om Tegnérs torn upp på bordet igen. Men några större förändringar lär det inte bli. I Svenska Bostäders bygglovsansökan har huset fått behålla sin ursprungliga form. Däremot har den vita fasaden bytts ut mot grön skiffer.

Elvavåningshuset, sett från Tegnérgatan.

Ska upp i stadsbyggnadsnämnden

Bygglovet väntas klubbas i stadsbyggnadsnämnden 17 maj. Efter det ska ett samråd hållas innan stadsbyggnadsnämnden kan lämna ett startbesked.

– Om vi får bygglov hoppas vi att huset ska stå klart för inflytt under första eller andra kvartalet 2019, säger Fredrik Ljungholm, projektledare på Svenska Bostäder.

Bygget innebär att den befintliga stenmuren mot Tegnérgatan tas bort. Dessutom rivs den nuvarande trappan mot Hälsobrunnsgatan.