Tbc-sjukas verandor återuppstår

Nu läggs sista pussel­biten i nya Söderby park. Ett äldreboende och ett bostadshus som ska påminna om sanatoriets liggverandor. – Det är ett spännande, nästan unikt projekt, ­säger arkitekten Andreas Palme.

  • Publicerad 19:04, 23 feb 2014

I över 20 år har Salems kommun och byggföretaget NCC haft krav på sig att återställa verandorna på något sätt. Utomhussalarna där tbc-sjuka vårdades i början av 1900-talet ansågs ha stort kulturhistoriskt värde men var för illa medfarna och revs för ett tiotal år sedan.

Nu, i samband med att det nya äldreboendet byggs får de nytt liv i form av ett nytt bostadshus med 10–15 lägenheter.

– Det är en strålande lösning, ett gyllene tillfälle, säger kommunalrådet Lennart Kalderén (M).

De första liggverandorna byggdes 1917 och var gjorda i trä. Senare byggdes nya i betong som var klädd med träpanel. Verandorna sköt ut i en båge från den stora sjukhusbyggnadens västra gavel. Här låg de tbc-sjuka under filtar och andades frisk luft – den enda behandling man kände till i början av 1900-talet.

I den detaljplan som Salems kommunfullmäktige klubbade igenom i förra veckan skjuter ett bostadshus ut i precis samma typ av båge från sjukhusbyggnaden. Enligt förslaget ska huset bestå av 14 lägenheter på mellan 38 och 71 kvadratmeter. Huset blir något kortare än liggverandorna när de var som längst, då närmare 100 meter.

Det nya huset ska inte vara en exakt återskapning av liggverandorna men ha liknande material och detaljer. Till exempel ska djupt liggande balkonger löpa längs hela västfasaden med liknande eller lika­dana smidesräcken som på den ursprungliga byggnaden. Rummen blir lika höga som i sjukhusbyggnaden, 3,70 meter.

– Det är inte en rekonstruktion utan en tolkning av de kulturhistoriska värden som den gamla byggnaden hade. Vi vill förmedla historien om epidemierna och sana­torierna till framtiden. Det är spännande hur den nya byggnaden kan hjälpa till att göra det, säger Andreas Palme.

Bostadshuset byggs av företaget Senectus som samtidigt bygger ett nytt äldreboende med 54 lägen­heter längs Söderby torgs allé. Tanken är att Salems kommun sedan ska hyra in sig på boendet. Bygget av äldrebeoendet var enligt Lennart Kalderén en förutsättning för att bostadshuset skulle kunna byggas.

I september hoppas man att bygget kan börja och den 1 december 2015 ska det stå klart.

Lennart Kalderén, som på 1990-talet var med och fattade beslut om att rusta upp det gamla sjukhusområdet, är nöjd med att nu ha knutit ihop säcken.

– En dag ska man kunna ställa sig vid huset, peka upp på det och säga: ”Vet du vad det här är? Jo det ska påminna om när tuberkulosen härjade här”.

Fakta

Äldreboende byggs samtidigt

I detaljplanen som klubbades i förra veckan finns utrymme för ett äldreboende med 54 lägenheter.

Boendet ska byggas av Senectus Söderby Torg AB och Salems kommun ska hyra in sig i huset i 20 år enligt det första hyresavtal som nu skrivits.

Enligt beräkningarna ska det nya boendet täcka behovet av särskilt boende för äldre fram till 2020–2025.

Två företag har meddelat att de vill lämna in anbud på att få driva äldreboendet.

Visa merVisa mindre