Efter. Taxingeplan i somras, när upprustningen nästan var helt klar. Foto: Claudio Britos

Taxingeplan har rustats upp för tryggheten

I två år har Taxingeplan i Tensta rustats upp etappvis. Nu står torget helt klart, där tanken är att det ska vara en plats med ytor för evenemang och bättre möjligheter för vistelse för invånarna.

  • Publicerad 08:00, 3 okt 2021

I närheten av Tensta tunnelbanestation, utanför Tensta konsthall, ligger Taxingeplan. Mitt i har tidigare rapporterat om platsen, som beskrivits som otrygg av staden och invånare.

2019 började staden därför rusta upp torget, i en renovering som pågått etappvis sedan dess. Den första september stod det hela slutligen klart.

– Det har länge varit otryggt på platsen med olovlig körning, olovlig parkering och olagliga aktiviteter. Det var en miljö som inte fungerade bra helt enkelt, så vi är väldigt glada över det här, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Ska minska brottslighet

I etapp ett renoverades torgets trappa som bland annat fick en specialbyggd belysning. Sedan fortsatte arbetet på torget med bättre belysning även där, nya växter, sittplatser, ytskikt och ett antal åtgärder för trafiksäkerheten.

Bland annat har man höjt kantstenen på platsen och installerat pollare, för att stoppa den olovliga körningen på torget, berättar Erik Slottner (KD), trygghetsborgarråd.

– Upprustningen är ett bra exempel på en rad relativt snabba investeringar i stadsmiljön som ger goda resultat och som gör att fler människor känner sig trygga med att vistas på en plats, men utan att behöva riva bort allt och bygga nytt, vilket kostar både mer pengar och tid, säger han.

Erik Slottner påpekar även vikten av en plats fysiska utformning för trygghet, säkerhet och mindre brottslighet.

– Det är något som tar allt mer plats i debatten, hur en plats ser ut. Det finns goda exempel i till exempel New York-modellen, eller Broken Windows-teorin, där man fått bukt med otrygghet och brottslighet genom att se till att ett område är rent och snyggt, säger han.

Tenstaplan nästa

I framtiden är planen att ge fler platser i området ett ansiktslyft.

– Tenstaplan är något som ligger på agendan, eftersom platsen uppfattas som otrygg, säger Daniel Helldén.

Projekten finansieras dels ur stadens trygghetsfond och dels av trafikkontorets projekt Grönare Stockholm, som är en särskild satsning för att utveckla, förnya, förbättra och rusta upp stadens parker och naturområden.

– Spånga-Tensta är en stadsdel som fått mycket pengar ur trygghetsfonden rent generellt. Idérikedomen för vad man kan göra i området är stor, förbättringsområdena har varit många, och lokalpolitikerna har varit flitiga med att söka medel, säger Erik Slottner.

Före. 2019 såg Taxingeplan ut så här. Då beskrevs platsen som otrygg av invånare och politiker. Foto: Anna Wettergård

Det har gjorts

- En upprustning av ytorna på torget, bland annat genom ny beläggning
- Utvidgade ytor på torget för att skapa mer plats, bland annat för evenemang
- Ny belysning på torget
- Nya träd med moderna växtbäddar
- Nya ytor för buskar och växter
- Höjning av kantstenen
- Trafikhinder, så kallade pollare är installerade