Tävling om bygge av nya lyor

  • Publicerad 14:23, 30 jun 2014

Flemingsberg Huddinge kommunen söker efter intresserade byggherrar i en så kallad markanvisnings- och anbudstävling. Kort innebär det att en exploatör får ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningarna att få bygga.

Det handlar om områdena Hälsovägen i Flemingsberg och Vista skogshöjd i Vistaberg.

På båda platserna handlar det om att planera för flerbostadshus.

Senast i september ska bidragen för områdenas framtid ha kommit in.