Tätare turer på buss och pendel rena vinsten

Ännu tätare turer på buss 4 i stan. Dubbelt så tät trafik på pendeln Märsta-Södertälje och därtill halverat biljettpris. Det skulle samhället vinna på.

  • Publicerad 13:22, 19 mar 2018

Detta enligt beräkningar som VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, gjort för Trafikverkets räkning. Frågan har varit: Bör kollektivtrafik subventioneras?

Och svaret är ja. Det är samhällsekonomiskt lönsamt – och dessutom lönsamt att öka turtätheten där efterfrågan är hög.

Goda nyheter för alla som har ståplats i kollektivtrafiken.

Stockholm har låg subvention

Analysen är gjord på numeriska modellberäkningar.

– Vår poäng är att tätare turer minskar väntetider och trängsel. Om man sänker priset, och efterfrågan ökar, kan man motivera ökad turtäthet och realisera samhällsvinster. Om kollektivtrafiken skulle köras helt kommersiellt, så kan kostnaderna för ökad turtäthet inte täckas, säger Roger Pyddoke vid VTI.

I Stockholms län subventioneras kollektivtrafiken med 45 procent av den totala kostnaden. 55 procent täcks alltså av biljettintäkter.

Det är bara kollektivtrafiken i Skåne som har en lägre grad av subventionering, i Södermanland skattefinansieras kollektivtrafiken till exempel med 72 procent.

Optimalt med prissänkning

I VTI-rapporten har busslinje 4, 124, 703 och 848 studerats, samt tunnelbanans linje 19 och pendeltågens linje Märsta-Södertälje.

För alla linjer konstateras att ”välfärdsoptimum” skulle innebära en prissänkning.

Om prissänkningen finansieras med en skattehöjning är de som sällan eller aldrig åker kollektivt förlorare.

Vinnare är förstås kollektivresenärerna, och om fler väljer att ställa bilen även miljön.

– Men hur mycket skattepengar man vill lägga på kollektivtrafik är ju en politisk fråga, säger Roger Pyddoke.

Skulle kollektivtrafiken kunna vara gratis?

– Det beror på hur man prioriterar, om man till exempel vill ta skattekronor från sjukvården och lägga på kollektivtrafik. Men ska man uppnå restidsvinster med lägre priser och högre turtäthet innebär det en högre subventionsgrad än i dag, säger han.

Rapporten ska nu användas av Trafikverket för deras beräkningar av satsningar på infrastruktur som järnvägar och vägar.

Fakta

Här räknar de med vinst

Busslinje 4 Radiohuset-Gullmarsplan, 6 minuters intervall i högtrafik:

Linjen går med vinst redan nu, men skulle vinna på mycket högre turtäthet och halverat biljettpris.

Busslinje 70 Frösundavik-Universitetet, avgångar varje kvart under högtrafik:

Skulle vinna på minskad turtäthet och något billigare biljetter.

Busslinje 124 Abrahamsberg-Alvik, avgår var 30:e minut i högtrafik:

Skulle vinna på ökad turtäthet och mycket billigare biljetter.

Busslinje 703, Sörskogen-Fruängen, avgår var 30:e minut i högtrafik:

Skulle vinna på något ökad turtäthet och mer än halverat biljettpris.

Tunnelbanelinje 19 Hagsätra-Hässelbystrand, 6 minuters intervall under högtrafik:

Skulle vinna på ökad turtäthet och lägre biljettpris.

Pendeltågslinje Märsta-Södertälje, avgår varje kvart under högtrafik:

Skulle vinna på dubbelt så många avgångar och mer än halverat biljettpris.

Källa: VTI
Visa merVisa mindre