Tarschys Ingre svarar: ”Vi har relativt hög förskolepeng”

L-politikern Amelie Tarschys Ingre försvarar frysningen av skolpengen med att anslagen de senaste åren höjts med runt 15 procent. – Jämfört med våra jämförelsekommuner har vi en relativt hög förskolepeng, säger hon.

  • Publicerad 04:59, 1 nov 2019

Skatten sänks, staden går med överskott men inget går till skolan och förskolan. Varför?

– Under de senaste åren har förskolor och skolor fått stora satsningar med en höjning av pengen med ca 15 procent. Jämfört med våra jämförelsekommuner har vi en relativt hög förskolepeng. När det gäller stadens överskott är det ett krav enligt kommunallagen och skattesänkningen med 50 öre som majoriteten lovat under mandatperioden genomförts med denna budget. För 2021 och 2022 planeras uppräkningar av förskolepengen med cirka två procent per år.

Förskolorna tycker att det är konstigt att politiskt blå Lidingö inte hjälper de fristående alternativen och värnar valfriheten. De säger att den frysta skolpengen sänder signalen att ”Vi är inte viktiga för politikerna”. Vad har du för kommentar till det?

– Både kommunala och fristående förskolor gör ett väldigt viktigt arbete och ersättningen per barn är densamma oavsett om familjen väljer en fristående eller en kommunal förskola.  

Förskolorna säger sig ha svårt att rekrytera, på grund av konkurrens från innerstan. När de inte får mer pengar blir det ännu svårare att erbjuda bra löner. En redan tuff situation blir ännu värre efter årsskiftet menar de. Delar du den bilden?

– Den bild jag har fått är inte att det framförallt är svårt att rekrytera på grund av konkurrens med innerstan utan svårigheten att rekrytera förskollärare gäller hela landet och beror på att för få unga söker sig till yrket. Löneläget för förskollärare både i Stockholm och kranskommunerna har ökat de senaste åren vilket är ett skäl till att Lidingö har satsat på förskolan och ökat förskolepengen med cirka15 procent de senaste åren.