Tandläkare kan bli av med legitimationen efter brister

En tandläkare i södra Stockholm har enligt Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) varit så oskicklig att myndigheten vill dra in legitimationen.

  • Publicerad 11:12, 18 dec 2020

En anmälare har berättat för Ivo att en anhörig fått samtliga tänder utdragna, men att tandläkaren, med många år i yrket och i dag verksam i södra Stockholm, inte skrivit ut tillräckligt med smärtstillande. Ivo har de senaste åren fått in fler uppgifter om brister, och efter att ha granskat en rad patientfall rekommenderar Ivo nu att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) återkallar legitimationen.

I andra hand vill man se en treårig prövotid.

Felaktiga behandlingar

Ivo har gått igenom journaler och röntgenbilder för 13 patienter. Efter genomgång av underlaget pekar man på att det finns brister i yrkesutövningen i tio av dessa fall. Ivo menar att vård och behandling vid upprepade tillfällen har skett i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, och att tandläkaren är ”uppenbart olämplig att utöva yrket”.

Det handlar om brister i dokumentation och journalföring, och om bristande undersökningar. Nu blir det upp till HSAN att besluta om att återkalla legitimationen eller ge prövotid.

Tandläkaren själv har sagt till Ivo att han ställer sig frågande till många av de uppgifter som framkommit i granskningen och att hen har svårt att bemöta ospecificerade uppgifter i anonyma anmälningar. Däremot medger tandläkaren att det har funnits brister i hans journalföring.

Brister. Bland annat har felaktiga behandlingar avslöjats. (Genrebild) Foto: Mostphotos

Prövar behörighet

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor för hälso- och sjukvårdspersonal.

Myndigheten beslutar till exempel om prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården och om att ge ny legitimation eller behörighet.