Tamsons (M) tydliga besked: Ingen återkomst av sommarlovskortet

Trafikregionrådet säger nej och åter nej till gratis kollektivtrafik för unga på sommaren.

  • Publicerad 13:05, 7 maj 2019

Det finns inga pengar till sommarlovskort. Det var beskedet från trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) vid Region Stockholms fullmäktige på tisdagen, sedan Anna Sehlin (V) och Jens Sjöström (S) tagit upp frågan.

Sommarlovskortet infördes förra året efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i riksdagen. Region Stockholm fick 79 miljoner kronor för reformen.

Men i år kom inga statliga pengar.

Skulle täcka kostnad

De 79 miljoner kronorna skulle täcka den förlust som uppstod när unga inte behövde köpa fritidskort och andra biljetter, samt till produktion och administration av korten.

Men alla pengar gick inte åt. Hälften finns kvar, och ingår nu i trafikförvaltningens totala budget.

– Är du beredd att göra en omfördelning i budgeten och införa sommarlovskortet? frågade Anna Sehlin (V).

Men Kristoffer Tamsons menar att alla pengarna gått åt.

– Det finns inget överskott kvar, tvärt om. Dessutom vore det inte lagligt, då det skulle bryta mot god ekonomisk hushållning. Och man kan inte ta ett eventuellt överskott från ena året och använda i driftbudgeten ett annat år, sade han.

Jens Sjöström menar att det handlar om ovilja från den blågröna majoritetens sida:

– Enligt årsbokslutet finns det 40 miljoner kvar. Och det finns inget i kommunallagen som säger att man inte kan göra justeringar i budgeten.

Fråga för nämnden

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har också i en skrivelse till trafiknämnden krävt att satsningen genomförs även i år.

”Att alla unga kan resa med kollektivtrafiken under sommaren oavsett var de bor eller deras föräldrars inkomst är en fråga om jämlikhet och lika möjligheter” skriver de.

Trafikförvaltningens tjänstemän har utrett frågan, och vid nämndens möte den 14 maj avråder de från att återinföra sommarlovskortet.