Föryngring i Tallkrogen. Studenthuset närmast t-banestationen kommer att få en lokal i botten med plats för ett nytt kafé eller butik.

Tallkrogen får 135 nya studentbostäder

De sju nya bostadshus som planeras i Tallkrogen kommer att fyllas med studenter. Ett av husen får en ny cent-rumlokal för butik eller kafé.

  • Publicerad 10:28, 4 okt 2013

Bygget som planeras längs Tallkrogsvägen kommer inte att dra igång förrän nästa år. Planen antogs i våras men företaget som ska bygga alltihop, Abacus AB, väntar fortfarande på att få bygglov.
– Vi räknar med att tillträda fastigheten vid årsskiftet. I så fall sker byggstarten under våren 2014, säger Josa Lundbäck, projektutvecklare på Abacus AB.
Totalt rör det sig om 135 en- och tvårumslägenheter och husen byggs i tre och fyra våningar längs med tunnelbanespåret. Två hus placeras norr om Viktor Balcks väg, resten söder om korsningen. Samtliga lägenheter ska upplåtas med hyresrätt till studenter och förmedlas via bostadsförmedlingens studentkö.
Huset vid Tallkrogens t-bana kommer att få en 80 kvadratmeter stor lokal i bottenvåningen. Där tänker sig staden ett nytt kafé eller butik, men vem som får hyreskontraktet är inte klart.
– Vi har haft kontakt med ett fåtal potentiella hyresgäster men vi är fortsatt öppna för fler intressenter. Det skulle vara roligt med en verksamhet som studenterna i våra bostäder kan ha utbyte av, säger Josa Lundbäck.
Tanken är att den nya verksamheten ska bidra till ett mer levande torg vid tunnelbanestationen.

Pulkaplats

De nya husen kommer delvis att byggas på ett område där barnen brukar leka och åka pulka. Därför kommer byggherren att göra iordning en ny plats för pulkaåkning, med en ny ingång till naturområdet från Tallkrogsvägen. Den nya backen bedöms bli längre och säkrare med ett mer skyddat läge i förhållande till gatan, enligt tjänstemännen.  
Som ytterligare kompensation för att grönytor tas i anspråk kommer torgområden på båda sidor om Viktor Balcks väg att rustas upp. Även Tallkrogsplan ska få ett bättre underhåll och tydligare karaktär av torg och park än tidigare. 15 nya parkeringsplatser anläggs intill bostäderna, 11 norr om Viktor Balcks väg och fyra söder om korsningen.
Våren 2015 beräknas de första studenterna kunna flytta in.

Fakta:

Byggstart 
planeras 
till i vår
Vad: 135 en- och tvårumslägenheter.
Var: Längs Tallkrogsvägen, på båda sidor om Viktor Balcks väg.
När: Planerad byggstart våren 2014, inflyttning 2015.
Hur: Hyresrätter som upplåts till studenter via stadens studentbostadskö.