Tallbohovskolan räddas från nedläggning

I slutet av 2013 fattades beslutet att årskurs 6-9 på Tallbohovskolan i Järfälla skulle läggas ned. Men i dag blev det klart att politikerna stoppar planerna.

  • Publicerad 11:02, 20 okt 2015

Bakgrunden till nedläggningen var att allt för många elever lämnar skolans högstadium utan fullgoda betyg. De resurser som satts in för att hjälpa eleverna, bland annat till mindre klasser och extra stöd, hade inte lyckats vända trenden.

Sedan dess har föräldrar och barn undrat vad som ska hända, och när. Vissa har varit kritiska, andra har tyckt att det är rätt väg att gå och pekat på att elevsammansttningen – med många utlandsfödda och många med lågutbildade föräldrar – gör att en uppdelning på andra skolor är att föredra.

I dag kom vändningen. Den politiska koalitionen (S, MP och C) i barn- och ungdomsnämnden kom nämligen överens om att häva det tidigare beslutet om avveckling.

– För att möta ett växande Järfälla och det framtida kapacitetsbehovet behöver vi se över möjligheten för fler skolor, inte färre. I stället för att avveckla årskurs 6-9 på Tallbohovskolan väljer vi att utveckla verksamheten och verka för en resultatförbättring, säger kommunalrådet Eva Ullberg (S), ordförande i nämnden, i ett pressmeddelande.

Nu väljer man alltså att lägga krutet på att lyfta resultaten i stället. Hur det ska gå till framgår inte.

Utöver beslutet om att häva avvecklingen vill koalitionen se över möjligheten för en framtida friskoleetablering på Söderhöjden.

– Vi möjliggör för en friskoleetablering och en elevsammansättning som speglar befolkningen vilket kommer att gynna integrationen på Söderhöjden, säger Aphram Melki (C), kommunalråd och gruppledare.