Pendeltåg. Arkivbild. Foto: Mostphotos

Tåg utan värdar stressar lokförare

Region Stockholm har beslutat att tågvärdarna tas bort från pendeltågen. Skyddsombuden anser att förändringen gör att lokförarna blir stressade och oroade och har anmält beslutet till Arbetsmiljöverket.

  • Publicerad 01:15, 15 jul 2021

I juni beslutade trafikförvaltningen i region Stockholm att tågvärdarna ska tas bort från pendeltågen så att lokföraren blir den enda personalen ombord. Tågvärdarna ska ersättas med kameror som kommer att börja användas nästa år och vara i drift fullt ut 2023.

Stress och oro

Detta har fått skyddsombuden på pendeltågen att reagera. Skyddsombuden har anmält beslutet till Arbetsmiljöverket. Skyddsombuden anser att beslutet innebär stora risker för att lokförarna upplever ökad stress och oro. Det innebär ensamarbete och därmed ökad arbetsbelastning, minskad sakkunnig personaltillgång och sämre trafiksäkerhet.

–  Att fatta ett sådant här beslut i en tid där hoten och våldet på tågen ökar dramatiskt är inget annat än ett stort hån mot våra medlemmar och alla resenärer. Risken är uppenbar att det nu blir rena vilda västern på pendeltågen. Vi kommer nu att göra allt vi kan för att få stopp på detta. Det behövs fler tågvärdar på pendeltågen, inte färre, sa Gabriella Lavecchia, facket Seko, tidigare till Mitti.

Även resenärer oroas

Även vissa resenärer tycker att det känns otryggt att inte ha möjlighet att prata med personal ombord.

De styrande politikerna i region Stockholm menar att förändringen frigör resurser till annat trygghetsarbete i form av "mobila team" som kan rycka ut vid behov.

Skyddsombud

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.
Källa: Arbetsmiljöverket