Tack vare specialister går Solna mot strömmen

Anmälningarna till Skolinspektionen ökar i hela landet. Solna är en av få Stockholmskommuner som inte följer trenden. Det kan vara tack vare specialisterna som ska stötta skolorna i arbetet mot kränkningar.

  • Publicerad 05:55, 5 jun 2018

Frågor om kränkande behandling har länge varit på tapeten i Solnas skolor. Medan de ärenden som kommer in till skolinspektionen ökar explosionsartat i flera kommuner har de legat på samma nivå i Solna de senaste åren.


Mitt i har granskat anmälningarna till Skolinspektionen. Kartläggningen visar att antalet anmälningar ökat markant under de senaste åren – i vissa områden med 100 procent.

Läs hela granskningen här.


Av ärendena som kommer in är det få som leder till förelägganden vilket skolinspektionens skarpaste kritik. Alessandra Wallman, barn- och utbildningschef i Solna tror att framgångarna beror på att kommunen länge har arbetet med frågor som kränkningar och trakasserier i skolan.

Precis som i resten av landet är de vanligaste anmälningarna till skolinspektionen just ärenden om kränkande behandling.

– Vi fick signaler från skolledningarna om att det behövde mer stöd i de här frågorna. Så sen 2013 har vi en handläggare som särskilt jobbar med att stötta skolorna med klagomål och kränkningar.

Efterfrågan på stödet växte snabbt och kommunen såg att det gav resultat. Därför tillsatta man en till tjänst som skulle arbeta med samma frågor.

Handläggarnas uppgift är att bidra med expertis i enskilda ärenden men att också sprida kunskaper mellan skolor.

– Det är viktigt för oss att huvudmannen inte släpper ansvaret på rektorerna att ensamma hantera ärenden som går till skolinspektionen. Handläggarna ska vara ett stöd.

Arbetet i Solna har lyfts som ett positivt exempel och representanter från kommunen sitter med i en expertgrupp.

– Nyligen var vi och föreläste på Skolinspektionen om hur vi arbetar med frågorna. Jag tror att vår viktigaste framgångsfaktor är att vi har samarbetet på olika nivåer, både huvudman med skolledning och skolledning med personal. Men en viktig del är också det förebyggande arbetet vi gör. För ett och ett halvt år sen startade vi ett samarbete med Friends.

Fakta

Anmälningarna

2015

Anmälningar: 48

Beslut: 40

Förelägganden: 3

2016

Anmälningar: 37

Beslut: 43

Förelägganden: 4

2017

Anmälningar: 48

Beslut: 41

Förelägganden: 4

Källa: Siris, Skolinspektionen
Visa merVisa mindre