TÅRTA AV KÖTT. Rätten väckte äckel på Facebook och tas nu bort från skolmatsbespisningen.

Tack och hej, köttfärstårta – nu tar skolan bort skandalrätten

En elev lade ut en bild på en oaptitlig ”köttfärstårta” på Facebook. Nu tar leverantören bort den omtvistade maträtten från Väsby skola.

  • Publicerad 12:17, 13 nov 2015

Det liknade ett verbalt matkrig. Elever och föräldrar rasade över bilden på köttfärstårtan som hade serverats till lunch och krävde svar.

Måltidsakademins ordförande, Maria Tuvesson (MP), trädde fram från kommunens sida. Som Vi i Väsby rapporterade om i förra veckan träffade hon skoleleven Mikaela Ravnäs och bjöd sedan in henne till ett matmöte i Väsby skolas matsal den 17 november. Dit kommer även Catrine Tistén, kundansvarig på leverantören Fazer:

– Jag hoppas på en bra dialog så att vi kan få till förbättringar. Eleverna ska känna sig trygga och säkra med maten i skolan. Den ska också vara god så att de äter sig mätta, säger hon.

Inget att garnera med

Fazers förklaring till köttfärstårtans utseende är att bilden föreställer specialkost, inte den ordinarie maten.

– Det är tråkigt att maten exponeras på det sättet, men ibland har vi inte något val med specialkosten. Det är många livsmedel som vi inte kan garnera med, säger Catrine Tistén.

Enligt eleven Mikaela Ravnäs stämmer detta dock inte – hon fotograferade den ordinarie maten som serverades till henne och hennes klass. Catrine Tistén vill inte gå i polemik med någon, utan konstaterar enkelt:

– Det har framkommit att rätten i sig inte är populär. Så vi plockar bort den från menyn. Det är så vi jobbar, det är ingen idé att servera mat som eleverna inte gillar. Vi är lika måna som skolan om att eleverna ska äta så att de står sig hela dagen.

Catrine Tistén säger att Fazer har tydliga och klara processer för att ta upp åsikter om maten. Matråd med elevrepresentanter på alla skolor, gästenkäter höst och vår, uppföljningsmöten med kommunen – och egen skolkökspersonal.

– De är viktigast. Personalen på plats har den dagliga dialogen och är de som först ska ta upp det här från kunderna.

Hur går det för dem?

– Det fungerar olika, det kan vara väldigt stressigt någon dag och lugnare någon annan. Sedan kommer vi från Fazer gärna ut på föräldramöten och tar åt oss av åsikter. Vissa saker kan vi åtgärda direkt, andra tar lite längre tid. Det går också att lämna synpunkter på vår hemsida.

Väsby skola har inget matråd.

– Vi tycker att det är jättebra med matråd. Så att man vet vilka kanaler man kan använda och så att vi slipper föra den här dialogen på Facebook.

Oavsett vem som blir matleverantör nästa period, tror Catrine Tistén på en stor förändring då Messingenköket ska börja användas mer:

– Mer kvalitet, lättare, mer flexibelt, säkrare. Storproduktion är enklare, men det här är superpositivt.