Allt fler unga i Täby sportar minst två gånger i veckan. Foto: Mostphotos

Täbys ungdomar sportar mest och hyllar skolan

Täbyungdomarna idrottar mest och tycker att skolan är det näst bästa med kommunen. Det visar en färsk undersökning.

  • Publicerad 12:00, 14 feb 2020

Tre av fyra unga i Täby är fysiskt aktiva minst två gånger i veckan.

Det visar undersökningen Ung livsstil. Knappt 2600 Täbybor i åldern 10 till 19 år svarat på frågor om deras vardag, fritid och hur de mår.

I ingen annan av de 19 kommunerna där studien genomförts är det så få som inte får fysisk aktivitet minst två gånger per vecka.

Skolan det näst bästa med Täby

Den fysiska aktiviteten bland både tjejer och killar har ökat sen 2013, när undersökningen sist gjordes.

– Det tycker jag visar att ungdomar i Täby ges goda möjligheter att leva ett sunt liv och utvecklas, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Samtidigt visar undersökningen att skolan är det unga uppskattar näst mest med sin kommun, vilket är unikt för Täby.

Idrottsintresset växer

Täby är också den kommunen där flest unga på mellan- och högstadiet är aktiva i idrottsföreningar.

Att idrottsintresset i kommunen är stort framgår även av de ungas önskemål om vad kommunen ska satsa på inom kultur- och fritid. Flest anger att de vill se satsningar på idrott, följt av natur. Kultur hamnar på en tredjeplats, fritidsgårdar på fjärde och föreningsverksamhet utöver idrott sist.

Idrottsintresset verkar också växa. Prioriteringsordningen var den samma 2013 men nu har skillnaderna mellan alternativen ökat.

Utbredd festkultur

Däremot är Täby den kommun som undersökts där flest ungdomar druckit alkohol inom de senaste fyra veckorna.

Medan alkoholkonsumtionen har minskat något i högstadiet har den ökat i gymnasiet.

Cannabiskonsumtionen är låg, precis som i övriga kommuner. Men killarna i Täby och Nacka är de som i högsta grad testat hasch eller marijuana.