Samtrans får fortsätta köra persontransporter i Täby. Patrik Forshage är nöjd med avtalet. Foto: Erik Lejdelin/Most photos

Täbys taxistrul kan vara över – nytt avtal tecknat

Taxistrulet i Täby har varit en långdragen historia. Kritiserade upphandlingar och barn som körts till fel adresser. Nu verkar en långvarig lösning komma på plats – Samtrans har skrivit på nytt avtal. Samtidigt fortsätter Konkurrensverket att granska Täbys direktupphandlingar.

  • Publicerad 15:40, 14 nov 2018

Upphandlingar som gått i stöpet med direktupphandlingar som följd. Barn som körts till fel adresser. Täbys misslyckade försök att få till en långvarig lösning på persontransporter i kommunen har kritiserats och även fått Konkurrensverket att undersöka saken.

Samtrans fortsätter

Mitt i kan nu berätta att kommunen tidigare i veckan skrivit ett tilldelningsbeslut till Samtrans. Företaget har det senaste året kört Täbys persontransporter enligt ett tillfälligt avtal efter att de tog över efter DRT Solutions.

– Det är ett avtal som sträcker sig över två år, med fyra år som längst, säger utbildningschef Patrik Forshage.

Detta förutsatt att ingen av de andra företagen som var med under upphandlingen överklagar. Avtalet slöts genom ett så kallat förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Orsaken till detta ska ha varit att samtliga anbud innehöll formaliafel.

Patrik Forshage, utbildningschef på Täby kommun. Foto: Erik Lejdelin

En komplicerad upphandling

En slags oannonserad upphandling igen, menar Konkurrensverket. De säger samtidigt att det är en ganska komplicerad upphandling.

– Det handlar om personskjuts av människor med olika funktionsvariationer. Det är inte som att köpa in frukt till personalen, säger Malin Rönnblom på Konkurrensverket som har Täbys ärende på sitt bord.

Kan landa i miljonböter

Hon säger att de fortfarande utreder Täbys tidigare direktupphandlingar och att det fortfarande är ganska öppet i vilken typ av beslut man kommer att landa i. Landar de i att kommunen gjort fel kan det bli tal om sanktioner i form av upphandlingsskadeavgift.

 I Täbys fall är det värdet betydligt högre än det tillåtna.

Malin Rönnblom på Konkurrensverket

Den kan landa på allt mellan 10 000 kronor upp till tio miljoner. Dock aldrig mer än 10 procent av avtalsvärdet.

– Enligt lag så får man inte direktupphandla över ett visst värde. Och i Täbys fall är det värdet betydligt högre än det tillåtna. Samtidigt så finns det undantag, om det finns en synnerligen brådska och om det uppstår händelser den upphandlade myndigheten inte kunnat förutse. Men som sagt är vi inte klara i vår bedömning ännu, säger Malin Rönnblom.

Ett lugnande besked för utbildningschefen

För Patrik Forshage är avtalet med Samtrans, om det inte överklagas, ett lugnande besked.

– När vi ror det här i land så tror jag att det är en bra och trygg lösning. Vi har haft en period nu där skolskjutsarna fungerat bra och där klagomålen varit avsevärt färre. Nu har vi en struktur på plats och det finns goda förutsättningar för att upprätta hålla den höga nivån.