Täbys kommunhus. Foto: Erik Lejdelin

Täbys budget för 2020 klubbad efter lång politisk debatt

Kommunfullmäktige i Täby fattade under måndagen beslut om budgeten för 2020 efter en lång debatt mellan politikerna i kommunen. – Jag är stolt över att lämna över den här budgeten till kommunfullmäktige, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M).

  • Publicerad 11:30, 26 nov 2019

Täbyalliansen har i sin verksamhetsplan bland annat föreslagit att skatten ska ligga oförändrad, att skola och äldreboenden ska få mer pengar och man ska integrera miljö- och klimatarbetet i kommunens arbete.

– Givetvis, om det finns utrymme, så sänker vi skatten framöver. Så länge det inte tummar på kvalitén, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M).

Oeniga politiker om kvalitétspengen

Andersson ser nu framemot att dra igång satsningarna på förskolan och äldreomsorgen från årsskiftet när den nya budgeten börjar gälla. Framför allt att utvidga kvalitétspengen till skolan, som i dag ges till förskolor och vård- och omsorgsboenden som håller god kvalité.

Agneta Lundahl Dahlström (S), oppositionsråd i Täby, tror inte att det är rätt väg att gå. Hon anser att ett sådant system kan driva på betygsinflationen. Men Erik Andersson håller fast vid att systemet är bra.

– Jag litar på lärare, att de inte kommer att sätta glädjebetyg för att få pengarna, säger han.

S: ”Givande debatt – verkar gå att påverka”

Utöver oenigheterna kring kvalitétspengen tycker Lundahl Dahlström att debatten under måndagen var givande, och hon fick intrycket av att det går att påverka de styrande politikerna i kommunen.

– Bland annat när det gäller frågan om ett kommunalt bostadsbolag och mer fokus på besöksnäringen, säger hon.

Men Lundahl Dahlström anser ändå att Socialdemokraternas verksamhetsplanen är bättre. Hon lyfter att partiet bland annat vill återinföra den kommunala hemtjänsten och att kommunen ska bli miljöcertifierad.

– Kommunens verksamhet ska vara klimatneutrala till 2030. Jag tycker man ska vara lite tuffare än vad vi är i dag.

Fakta

Täbyalliansens budgetförslag 2020:

  • Oförändrad skatt.
  • Öka förskolepengen med 1,5 procent, motsvarande 6 miljoner kronor. Därefter finns en ambition om att föra till ytterligare ett par miljoner kronor under året, enligt Hans Ahlgren (L).
  • Öka pengen för vård- och omsorgsboende för äldre med 3,4 procent, motsvarande 11,1 miljoner kronor. 

  • Avsätta 5 miljoner kronor till att höja andelen elever i nian som går ut med godkända betyg i alla ämnen.
  • Avsätta 3 miljoner kronor till kulturskoleverksamheten med start i januari, Ung kultur. Det handlar om en ny orkesterskola där elever kan spela i grupp och samarbeta med andra inom teater och konst, enligt Hans Ahlgren (L).
  • Höja det kommunala bostadstillägget för att öka möjligheten till eget boende för unga med funktionsnedsättning.
  • Integrera miljö- och klimatarbetet i  kommunens arbete. Agenda 2030 och de globala målen ska implementeras i kommunens styrdokument.
Källa: Täby kommun
Visa merVisa mindre