Alltför få Täbybor använder sig av den bruna påsen. Foto: Arkivfoto

Täbyborna sopslarvar – matrester går till spillo

Många Täbybor slänger allt för mycket matavfall i hushållssoporna. Det visar kommunens senaste analys av soppåsarna. Nu uppmanar man invånarna att komma igång med att slänga matavfall så att det kan förvandlas till biogas.

  • Publicerad 09:05, 4 okt 2018

För att förstå Täbybornas sopvanor gör kommunen regelbundna kontroller av invånarnas soppåsar. Årets analys visar att det slarvas en hel del.

Över två tredjedelar av soppåsarna innehåller annat än brännbart avfall och ungefär en tredjedel består av matavfall. Avfall som kan sorteras och förvandlas till biobränsle eller biogödsel.

Avfallet ska in i kretsloppet

Nu uppmanar kommunen invånarna att bli bättre på sin sopsortering. Redan 40 procent av hushållen har en separat insamling av matavfall, men ambitionen är att de ska bli fler.

– Drygt 11 000 hushåll i Täby är nu anslutna till separat matavfallsinsamling, men vi har en bit kvar. Täbysoppåsen innehåller en stor andel matavfall, som skulle kunna bli en del av kretsloppet istället för att förbrännas. Kommunen arbetar för att fler ska sortera sitt matavfall genom att bland annat sprida information om nyttan, säger Kari Wigart, kommunens avfallschef på kommunens hemsida.

Man hänvisar till kommunens hemsida där det finns information om hur man kommer igång.

Fakta

Täby kommuns mål med avfallet

Täbys mål för matavfall är beskrivna i kommunens avfallsplan, som är gemensam för nio kommuner och SÖRAB.

År 2020 ska max 25 procent matsvinn finnas kvar i det matavfall som samlas in separat.

År 2020 ska minst 50 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas.

År 2020 ska minst 35 procent av matavfallet behandlas biologiskt.

År 2020 ska rötresten från allt insamlat matavfall återföras till åker- eller skogsmark.

År 2020 ska allt matavfall som samlas in bli biogas, som ersätter fossila bränslen.

Visa merVisa mindre