John tycker det är dags att politiker slutar trissa upp stämningar och börjar lösa problem Foto: Wilhelm Jaresand

Täbybon: ”Dags att ta tag i de riktiga problemen”

Valrörelsen är slut och det är dags för politikerna att växla om från stora ord till stora handlingar. Här är tre Täbybor med tips om var de kan börja. – Jag litar på att mitt parti fixar det här, annars byter jag till nästa val, säger Norbert Maslowski.

  • Publicerad 21:07, 10 sep 2018

Valet är över och med det även tiden för valfläsk, vidlyftiga löften och väljarsmör – nu är det dags för politikerna att göra slag i sakerna.

Här är tre Täbybor med varsitt tips.

Norbert Maslowski, 18, Näsby Park:

– Politikerna måste fixa köerna i korsningen vid Roslags Näsby. Jag åker förbi där med bussen till och från skolan varje dag och varje dag sedan jag började i skolan för två år sedan har jag fastnat i köerna. Det här var första gången jag röstar och jag litar på att mitt parti fixar det här, annars byter jag till nästa val.

Eva Better, 70, nära Täby Centrum:

– Jag tycker det är dags att man får igång Ullnabacken så våra barn och barnbarn kan åka skidor där. Gamla simhallen borde de rusta upp också så de unga kan få simträning. De borde helt enkelt göra det enklare för barnen att hålla på med idrott, och inte bara fotboll för fotbollsplaner finns det gott om.

John, medelålders, Täby:

– Nu är det dags att ta tag i de riktiga problemen och alla de utmaningar som samhället har utöver invandringen. Den frågan har fått oproportionerligt mycket utrymme i valrörelsen och jag tror det har mycket att göra med hur sociala medier fungerar. Vet folk ens att de blir manipulerade? Som väljare har vi en skyldighet att hålla oss informerade, men politikers enda jobb och uppgift är att identifiera de riktiga utmaningarna, informera oss väljare om dem och hitta lösningarna till dem. Det är vad jag hoppas politikerna gör nu när valrörelsen är över.