Riksdagsmannen sa i förhör att Täbybons mejl kan påverka vilka ämnen han debatterar. Foto: Mostphotos

Täbybo trakasserade känd riksdagsman

En känd riksdagsledamot blev under en längre tid trakasserad och hotad via mejl av en äldre man i Täby. Säkerhetspolisen lyckades spåra Täbybon som nu ska betala böter.

  • Publicerad 09:00, 21 jun 2018

Den rikskände riksdagsmannen fick under 2015 ta emot flera förolämpade mejl från en anonym mejladress. Mejlen slutade,  men under 2018 kom de tillbaka – nu mer hotfulla och aggressiva. I riksdagsmannens anmälan uppger han att innehållet var djupt kränkande och hotfullt.

Hänvisade till folkmord

Den som skickade mejlen gjorde kopplingar till riksdagsmannens bakgrund och hänvisade till ”folkmordet på muslimer i Burma” och att riksdagsmannen skulle behöva fly landet. Riksdagsmannen uppger i förhör att han inte är troende muslim men misstänker att i mejlskrivarens världsbild så kopplas muslimer ihop med ”negativa saker”, och att mejlskrivaren kopplat ihop hans utländska bakgrund med detta – och därför blivit hotad. I förhör säger riksdagsmannen att:

Det (hotmejlen reds. anm) påverkar inte mina politiska prioriteringar i stort, men i kombination med andra saker som sker kan det nog ha en viss påverkan. Det kan påverka vilka debatter man väljer att gå in i och vilka teman man väljer att skriva om på sociala medier.

Säkerhetspolisen spårar adressen

Anmälan togs över av Svenska säkerhetspolisen som lyckades spåra vilken person som stod bakom IP-adressen – en 78-årig man boende i Täby.

När polisen ringde upp honom på telefon började Täbybon att prata, och polismannen kände igen flera av resonemangen om muslimer från mejlen till riksdagsmannen. Han togs in på förhör på Täby polisstation där han erkände samtliga mejl. Han säger att han ångrade kopplingen han gjorde till folkmord och godtog strafföreläggandet på 6 600 kronor.