Täbybo frias från hotbrev till sina chefer

En 50-årig man från Täby misstänktes för att ha skickat hotbrev med signaturen Bandidos till sina chefer. Det fanns flera besvärande omständigheter som pekade på att 50-åringen var skyldig, men både tingsrätt och hovrätten valde att fria Täbybon.

  • Publicerad 17:19, 12 apr 2017

En man från Täby stod åtalad för att ha hotat sina chefer via post. I breven, som ska ha varit undertecknat med Bandidos, ska den 50-åriga mannen bland annat ha skrivit att cheferna ska ”rätta sig i ledet” och ”se sig omkring”.

Ett av breven som 50-åringen misstänktes ha skickat.

Ett motiv som lyfts i förundersökningen är att det hotade cheferna tidigare genomfört en omorganisation och att den misstänkte 50-åringens arbetssituation ska ha försämrats. 50-åringens kamrat och kollega ska också fått en lägre befattning.

De tre kuverten

Det första kuvertet innehöll inte bara ett hotbrev, utan också av oklar anledning en handskriven lapp med arbetstider. På lappen stod bland annat en notering om att en anställd skulle byta ett arbetspass med en annan. Den chef som tagit emot brevet tyckte att arbetstiderna stämde överens med företagets schema och kontrollerade vem som hade bytt det aktuella passet. Det visade sig vara den 50-åriga Täbybon.

Ett annat brev skickat till en av cheferna på företaget.

Det står också klart att de maskinskrivna hotbreven hade skrivits ut från företagets egna skrivare, då man jämfört defekter i de utskrivna hotbreven med kontrollutskrifter. Ingen av de tre cheferna misstänkte att Bandidos verkligen låg bakom breven, men kände ändå obehag av innehållet.

Tingsrätten väljer att fria

Det tingsrätten kunde konstatera var att någon på företaget hade skickat hotbreven till de tre cheferna, men att det inte står klart att det var 50-åringen. Andra chefer ska ha pratat med 50-åringen som vid konfrontation ska ha erkänt, men tingsrätten bedömer vittnesmålen som inte tillräckligt tillförlitliga. Man resonerar också att arbetstiderna som funnits i det första brevet kan ha placerats där för att sätta dit 50-åringen.

50-åringen har nekat brott och en oenig Attunda tingsrätt friade honom från alla anklagelser. Domen överklagades till hovrätten, men även där friades mannen.