Bättre mat. Erik Andersson (M) tror att matpengen ska göra så att förskola, skola och äldreomsorgen strävar efter att laga bättre mat. Foto: Åsa Sommarström/Lydia Farran-Lee

Täbyalliansen vill införa en ny matpeng

Täbyalliansen lämnat in sitt budgetförslag för 2021. Nu presenterar de några av de satsningar som kommer att vara med.

  • Publicerad 16:25, 9 nov 2020

Satsar man får man förstärkning i kassan.

Täbyalliansen (M, L, C och KD) har nu presenterat sitt förslag till budget för 2021. Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande, meddelar att man vill satsa på en ny så kallad "matpeng" som ska gälla på förskola, skola och inom äldreomsorgen.

– Pengarna ska förbättra kvaliteten på maten och likt kvalitetspengen ska den delas ut till de som har bra kvalitet, säger han.

Den ska alltså gå till de skolor eller äldreboende som får bäst betyg på maten.

– Satsar man får man förstärkning i kassan. Hur den exakt ska fördelas är inte utrett, säger Erik Andersson.

I förslaget vill man även höja skolpengen med 2 procent, vilket blir en höjning med drygt 15 miljoner och förskolepengen med 1,75 procent, vilken blir en höjning med åtta miljoner.

Kommunskatten den samma som 2020

Kommunskatten ligger kvar på samma som 2020, alltså 17,55 procent.

De vill i förslaget även lägga 1,2 miljoner på elevhälsan. Pengarna ska gå till att stärka kompetensen hos personalen.

– Satsningen ska gå till att stärka kompetensen hos personal som verkar närmst eleverna för att i tidigt skede identifiera psykisk ohälsa, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd i ett pressmeddelande.

Hela budgeten kommer att presenteras i början av november.

Förslaget till budget kommer behandlas av kommunstyrelsen den 9 november. Det ska sedan gå vidare till kommunfullmäktige, och kan ändras.

I förslaget vill de även satsa på cykelvägarna för att öka framkomligheten.

– Pengamässigt är det inte så stor skillnad men vi har ändrat inriktningen. Vi måste få ihop det lokala vägnätet och dessutom se till så vi får en skyltning så man hittar, förbättra kvaliteten på det befintliga cykelnätet helt enkelt, säger Annika Nordgren (C).

Alliansens budgetförslag:

En matpeng för ökad kvalitet som ska gälla förskola, skola och inom äldreomsorgen.

Skolpengen höjs med 2 procent och förskolepengen med 1,75 procent.

1,2 miljoner utöver den generella höjningen ska gå till den centrala elevhälsan.

Förbättra cykelnätverken i kommunen.

Förslaget till budget kommer behandlas av kommunstyrelsen 9 november.

Visa merVisa mindre