Smitta. Kommunstyrelsen vill nu att kommundirektören arbetar så att ovaccinerad personal inte arbetar med de sköraste äldre i kommunen. Foto: Sacharias Källdén

Täby vill inte att ovaccinerade arbetar med personer i riskgrupp

Majoriteten vill att endast vaccinerade ska arbeta med personer i riskgrupp. Nu har kommundirektören fått i uppdrag att se över hur man ska göra med ovaccinerad personal inom äldrevården.

  • Publicerad 08:51, 27 okt 2021

Vi kommer att utreda hur vi ska gå till väga

Kommunstyrelsen ger nu kommundirektören i uppdrag att titta på hur man ska göra med ovaccinerad personal i äldrevården.

Effekten kan bli att ovaccinerade inte kommer att få anställas för arbete med äldre i riskgrupp i kommunen, då majoriteten vill fråga om vaccinationsbevis vid nyanställning.

– Jag tycker att det är självklart att de som arbetar med äldre vaccinerar sig, så man inte för smittan vidare, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Omfördela arbetsuppgifter

I uppdraget ligger också att omfördela arbetsuppgifterna för ovaccinerade som idag redan arbetar på Täby kommuns äldreboende.

En arbetsgivare har inte rätt att tvinga personal att vaccinera sig. Men det kommunen kan göra är en omfördelning av arbetsuppgifterna menar Erik Andersson.

De som inte vill berätta om de är vaccinerade, eller ej, kommer att ses som ovaccinerade.

– Målet är att personer i riskgrupp bara ska få besök av vaccinerad personal, säger Erik Andersson.

Kommundirektören säger att de nu ser över hur uppdraget ska verkställas.

– Vi tittar just nu på hur vi kan arbeta med uppdraget som vi fått av kommunstyrelsen. Vi kommer att utreda hur vi ska gå till väga innan vi verkställer. Det som vi redan har satt i verket är att underlätta vaccineringen för anställda, säger kommundirektör Katarina Kämpe.

Kan ni neka folk anställning redan nu?

– Vi utreder det och kommer att inleda en diskussion med våra fackliga organisationer. Men just nu har vi inga nyrekryteringar inom våra särskilda boenden

Dialog med de privata utförare

Personal som redan arbetar på äldreboendena i Täby och som väljer att inte vaccinera sig ska även använda förstärkt skyddsutrustning på kommunens boenden enligt uppdraget.

Kommundirektören arbetar även för att ha en dialog med de privata utförare: som sköter all hemtjänst inom kommunen, och de flesta äldreboenden.

– Många Täbybor har fria aktörer som ansvarar för deras vård och omsorg. Vår förhoppning är att de arbetar på likartat sätt som kommunen, säger han.

Socialdemokraterna i opposition menar att frågan är komplicerad rättsligt. Men vill att alla som arbetar med äldre ska vaccinera sig.

– Vi tycker alla som arbetar med våra äldre ska vara vaccinerade, men det är svårt hur man ska kunna hantera det rättsligt, då man inte kan tvinga folk att svara på om de tagit vaccinet.

Vaccinerad. Erik Andersson menar att personer i riskgrupp på äldreboendena bara ska få besök av vaccinerad personal. Foto: Täby kommun

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att:

Öka vaccinationgraden bland vård- och omsorgspersonal

Endast rekrytera vaccinerad personal om de ska arbeta med personer i riskgrupp.

Genom arbetsledning och omfördelning av arbetsuppgifter åstadkomma att de sköraste brukarna endast vårdas av vaccinerad personal

Ovaccinerad personal har förstärkt skyddsutrustning

Informera och stödja privata utförare i att öka vaccinationen bland vård- och omsorgspersonal och hanteringen av ovaccinerade medarbetare (SÄBO och hemtjänst).

Fakta: Täby kommun

Visa merVisa mindre