Täby utan drogstatistik i år – för negativt laddat

Imorgon kommer Stockholmsenkäten. I den kartläggs ungas mående och alkohol- och droganvändning. Men för Täby kommun kommer ingen statistik då de hoppat av undersökningen.

  • Publicerad 18:50, 12 sep 2018

Vartannat år går Stockholmsenkäten ut till alla nior och gymnasietvåor. I enkäten svarar de anonymt på frågor om sitt mående och drog- och alkoholvanor.

Årets rapport kommer ut under torsdagen och ligger sedan till grund för beslut, prioriteringar och uppföljningar för politiker och polis i hela länet. Nästan.

Ett fåtal kommuner har nämligen valt att ställa sig utanför det här arbetet och Täby är en av dem.

Stockholmsenkäten förmedlar en negativ självbild till unga

Patrik Forshage

Kaisa Snidare – utbildningsledare för folkhälsa på länsstyrelsen – tycker det är olyckligt.

– Jag har fullt förtroende för att de har valt att göra vad de tror är bäst men på sikt hoppas jag att de är med i samma undersökning som alla kommuner så vi får med Täbys unga i den här regionala lägesbilden. Det underlättar inte minst för polisen som såklart tycker det är toppen att ha en helhetsbild.

Hoppade av efter klagomål från elevkåren

Täby brukar göra egna undersökningar men slutade med det när man 2016 klev på Stockholmsenkäten för första gången. Planen var att vara med även i år men istället blir det ingen enkät alls då kommunen beslutat att hoppa av.

Dels handlade det om timing. Kommunen hade precis gjort klart analysen av rapporten från 2016 och börjat implementera åtgärder. Men avhoppet kom också efter klagomål från några skolors elevkårer – frågorna var för många och för negativt laddade.

– Frågor som ”När drack du sprit senast?” eller ”När begick du ett sexuellt övergrepp senast?” förmedlar en negativ förväntan till våra unga, de förväntas ha gjort det här, säger Patrik Forshage, utbildningschef i Täby.

Samtidigt knarkar och super Täbys unga mer än de flesta?

– Det stämmer, det används alldeles för mycket narkotika och alkohol men all psykologi visar att om vi förmedlar en negativ förväntan så förstärker vi det negativa beteendet. Stockholmsenkäten förmedlar en negativ självbild till unga och det vill vi inte.

Enligt länsstyrelsen försvårar det här för polisen, hur ser du på er prioritering?

– I skolväsendet så arbetar vi med barn och ungas utveckling och det är alltid vår centrala huvudprioritet. Men vi träffar polisen varje månad och har en konstruktiv dialog genom Trygg i Täby.

Hur borde frågorna vara formulerade?

– Frågorna borde utgå från en positiv förväntan och det finns många skickliga enkätmakare som kan få fram samma information utan att förmedla den negativa förväntan. Förändras den till nästa gång är vi väldigt intresserade av att kliva på igen.