Kan ta emot fler. Eva von Wowern (KD), ordförande gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun, menar att kommunen har plats för fler från Kabul. Foto: Mostphoto/Täby kommun

Täby tar emot lokalanställda från Kabul

Täby kommun meddelar att de ska ta emot 20 kvotflyktingar, inklusive familjemedlemmar, som på olika sätt arbetat för den svenska ambassaden i Kabul.

  • Publicerad 08:00, 11 sep 2021

Cirka 200 flyktingar har kommit till Stockholm från Afghanistan. Detta efter talibanernas intåg i Kabul och den ökade osäkerheten i landet, vilket bland annat ledde till att Sverige med flera länder stängde sina ambassader.

Redan nu har Täby kommun tagit emot elva personer men man har förberett sig för att ta emot sammanlagt 20 kvotflyktingar från Kabul.

– När de kommer människor under de här förhållandena så är det en viktig humanitär insats att ta emot enligt den kvot som kommunen har, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun.

Elva personer i karantän

De nyanlända som kommer från Kabul ska räknas mot kravet på att ta emot 110 nyanlända till Täby kommun under 2021.

– Vilken innebär att det finns utrymme att ta emot fler, säger Eva von Wowern.

Nu sitter de elva personerna som kommit till Sverige i karantän på Kemistvägen som är kommunens boende för flyktingar.

– Jag vill poängtera att de kommer med enbart de kläderna de har på sig, så det här är en krissituation, säger hon.

Vad kan ni hjälpa till med mer än boende?

– Den ekonomiska aspekten så klart, sen har vi också arbetet med Välkommen Framtid i Täby kommun, dock tror jag flera av de som kommer har arbetat nära svenskar och kan tala engelska så de har ett försprång, säger socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (M) .

Kommer ni att ta emot fler än de 20 som är planerade?

– Det är svårt att sia om, det är upp till migrationsverket som bestämmer detta, säger hon.

Kvotflykting

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land. Sverige brukar ta emot 5 000 kvotflyktingar per år.

I år ska Täby kommun ta emot 110 kvotflyktingar. I dessa inräknas de 20 personer som nu kommer från Kabul.