Täby ska skapa världens första hälsopark

Kommunen satsar minst 10 miljoner på unikt forskningsprojekt om natur och hälsa. Här är idéerna som ska förvandla gräsmattorna i Gribbylund till världens första hälsopark.

  • Publicerad 07:33, 7 mar 2017

Hälsoparken på Libbyängen i Gribbylund är ett samarbete mellan Täby kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Ett helt unikt projekt, enligt kommunen.

– Det är inte bara ett snyggt koncept och kul tankar utan kopplar till aktuell forskning om friskvård och återhämtning för alla, förklarar stadsträdgårdsmästare Poa Collins.

Täbyborna får komma med idéer

Nyligen höll ansvariga forskare, politiker och tjänstemän en workshop tillsammans med representanter från föreningsliv och olika kommunala verksamheter. Bland annat deltog Berndt Karlsson, Friluftsfrämjandet, Elin Sterner, läkare, och Ki Vesterberg, Centralparkens odlarförening och Johan Algernon, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

De som var inbjudna till kommunens workshop hade många frågor och idéer kring den nya hälsoparken. Under våren sker fortsatt dialog med kommuninvånarna, bland annat de boende runt grönområdet.

Då invigs hälsoparken

I höst är planen att presentera ett färdigt förslag. Hittills är 10 miljoner kronor avsatt i budget för satsningen.

– Hösten 2018 är det tänkt att parken ska stå klar och invigas, berättar Poa Collins.

Valet föll på Libbyängen eftersom grönområdet ligger relativt centralt och strategiskt mellan Rönningesjön och Stolpaskogen. Här finns också nästan ett tomt blad att skapa något nytt ifrån, framhåller flera i projektteamet.

– Det finns inga sittplatser i skuggan i dag. Parken är mestadels öppen så det finns inte mycket som stöder att användning av parken i alla väder, tycker Anna Åshage, masterstudent på SLU som analyserat Libbyängen.

Behövs tysta hörn

Projektets forskare lyfter fram att det behövs både trygga mötesplatser och tysta hörn. De planerar att dela in parken i olika zoner som kan tilltala skilda målgrupper. Äldre vill ha bänkar tätt. De stressade vill vara ifred. Rofylldhet är en viktig kvalitet, betonar Anna Åshage.

– Det handlar om frid och tystnad utan något som stör. För personer som lider av stress handlar det om att lägga till positiva saker såsom rinnande vatten och naturljud. De egenskaperna är svåra att hitta i parken i dag.

”För personer som lider av stress handlar det om att lägga till positiva saker såsom rinnande vatten och naturljud. De egenskaperna är svåra att hitta i parken i dag.”

Anna Åshage, SLU

”Cykelvägar förändras inte”

Växter och landskap ska variera längs med cykel- och promenadleden och variera mellan årstiderna.

– Flödet och struktur med cykelvägar förändras inte utan vi har jobbat med upplevelser längs parken, säger Anna Åshage.

Kan bli isbana

Forskarnas idéskiss sparar gräsytor i parkdelen närmaste Bergtorpsvägen. De föreslår trädridå och porlande vatten som skydd mot bilbrus. Lite längre in ”lekfulla” kullar för att skapa nyfikenhet och aktivitet. Det talas också om isbana och olika aktivitetsöar med lekredskap.

Hälsoparken ska inspireras mer av vild natur än andra parker, enligt Anna Bengtsson, forskare vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU.

”Komma in i en annan värld”

Parken behöver också lite mer slutna rum, bersåer, dungar och platser inbäddade i ”vild och artrik grönska”. Den avsmalnande parkytan vänds till en fördel.

– Här tänker vi oss att bygga vidare på känslan av att komma in i en annan värld. Det är en lite smalare yta där så vad kan man göra? En pelarsal, säger SLU-forskaren Anna Bengtsson.

Forskare: Vatten viktigt för hälsan

Vatten och sociala träffpunkter är viktigt ur hälsoperspektiv, enligt forskarna. I trekanten mot Gribbylunds allé är drömmen att skapa ett orangeri med kafé, toaletter och 10-15 p-platser. Mot Sveavägen kan det bli en mötesplats med sittplatser, springbrunn och blomsterplanteringar.

Vad tycker du? Bra idé? Helt åt skogen! Skriv en insändare om vad du tycker om Täby kommuns projekt att skapa en hälsopark.

Annica Nordgren (C): Hälsoparken viktig