Täby kommun har ändrat sig efter Sara Scheefs kamp för att pappa Anders, som är döende i ALS, ska få vård i hemmet. Foto: Anna Alexandersson

Täby kommun backar – ALS-sjuke Anders får utökat stöd

Täby kommun har ändrat ståndpunkt och kommer att bevilja ALS-sjuke Anders utökad vård i hemmet. Det beskedet fick familjen på fredagen. – Vi har precis fått besked att man kommer att bevilja pappa hjälp enligt ansökan, säger dottern Sara Scheef.

  • Publicerad 15:04, 24 maj 2019

Förra veckan gav Täby kommun familjen ett förhandsbesked om att socialnämnden sannolikt kommer att neka Anders, som är döende i ALS, utökat stöd för vård i hemmet.

Kommunen har hänvisat till riktlinjerna som säger att alternativen är punktinsatser av hemtjänsten eller att han ska flytta till ett boende.

Oväntad vändning

Dottern Sara Scheef har tillsammans med syskon och närstående vårdat Anders dygnet runt sista tiden.

Hon är glad över att Täby kommun ändrat inställning. Men hon vågar inte riktigt tro på beskedet än.

– Inget officiellt beslut i skrift än, men vilken lättnad för oss, konstaterar Sara Scheef vid lunchtid på fredagen.

Socialnämnden i extrainsatt möte i dag

Politiker i socialnämnden hade på fredagsmorgonen ett extrainsatt möte. Till exempel om tjänstemän föreslår beslut som går utanför riktlinjerna för biståndsinsatser behöver dessa beslut lyftas till en politisk nivå.

– Normalt tas sådan här beslut på delegation av tjänstemännen. Vi politiker ska inte in och peta i varje beslut av rättssäkerhetsskäl. Men ibland är det så att tjänstemännen har ett förslag till beslut som går utanför riktlinjerna. Då kan inte tjänstemännen själva fatta det beslutet. Då blir det politikerna som tar beslutet, sa Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden tidigare i dag till Mitt i Täby. 

Kort efter det extrainsatta mötet fick Anders och hans familj beskedet att Täby kommun backar.

Nämndordförande Thomas Nilsonne kan inte kommentera det enskilda fallet, men han säger att familjen kan lita på beskedet ifall de fått positiv information muntligt från tjänstemännen i kommunen.

Veronica Hedenmark, Assistansjuristerna, som hjälpte Anders Scheef och hans familj att få rätt mot Täby kommun.

Familjens jurist: Beklagar inkompetensen

Veronica Hedenmark, som är familjens juridiska ombud från Assistansjuristerna, skräder inte orden trots att Täby kommun ändrat sig:

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt och beklagligt att Anders ska behöva vänta 26 dagar för att få hjälp att andas. Jag hoppas att Täby kommun har lärt sig av det här och att kommunen inför en trygghetsgaranti.

Veronica Hedenmark säger att hon beklagar att inkompetensen varit så stor inom Täby kommun. Anders och hans familj har drabbats hårt, betonar hon.

– Det vi har sökt om var hjälpbehovet för 28 dagar sedan. Det är ett ökat hjälpbehov i dag. Vi förutsätter att vi har fått till samarbetsmetoder med Täby kommun.