Grannarna Evelina Nilsson, Valentino Poljarevic och Stefan Lindqvist vid Pettersbergsvägen i Norrboda. Foto: Niklas Loman

"Ta ett möte med oss och lyssna"

Grannarna längs Pettersbergsvägen har upprepade gånger uppvaktat Upplands-Bro kommun i syfte att få dem att göra mer åt den ohållbara trafiksituationen med fortkörningar och stor fara för fotgängare och cyklister – dock utan framgång.

  • Publicerad 09:59, 18 okt 2021

De tre grannarna Stefan Lindqvist, Valentino Poljarevic och Evelina Nilsson bor inte alla på samma sida om gatan men de känner en gemensam oro och uppgivenhet kring den väg som går genom deras bostadsområde – Petterbergsvägen.

– Här på Pettersbergsvägen är det ingen skillnad på folk, de kommer både äldre, yngre och mopeder som inte kan hålla hastigheten, det är 30 hela vägen, säger Stefan Lindqvist samtidigt som regnet vräker ner och flera lastbilar passerar långt över hastighetsgränsen.

Evelina Nilsson, Valentino Poljarevic och Stefan Lindqvist. Foto: Niklas Loman

Grusväg och skog

Valentino Poljarevic minns grusvägen och skogsutsikten då han flyttade in i området. Han förklarar att problemen med fortkörare och tung trafik med olidligt buller som följd började i samband med att vägen asfalterades, och när bygget av Brunna handelsområde inleddes.

Evelina Nilsson bor i bostadsrättsföreningen mitt emot villaområdet där Stefan och Valentino bor.

Skickade in förslag

Hon berättar att hennes förening formulerade en skrivelse till kommunen i maj i år för att förklara allvaret i situationen med titeln: ”Farliga trafiksituationer uppstår dagligen på Pettersbergsvägen”.

– Vi skickade in förslag på vad man kan göra, bilder på hur trafiksituationen ser ut och även vad som skulle kunna hända, säger Evelina Nilsson.

Evelina Nilssons bostadsrättsförening skrev om problemen med trafiken till kommunen i maj, i september fick de ett svar att Upplands-Bro inte är väghållare. Foto: Niklas Loman

Det låter som ni har gjort kommunens jobb?

– Ja lite, och då vi fick till svar att det är kommunal mark men att det i dagsläget inte är Upplands-Bro som är väghållare för vägen och på grund av detta har de inga befogenheter att bygga ett nytt övergångsställe.

Efterlyser dialog

Stefan Lindqvist menar att kommunen skyller ifrån sig istället för att återkomma till grannarna och bjuda in till en lösningsorienterad dialog.

– Ta ett möte med oss och lyssna på våra åsikter, säger Stefan Lindqvist och fortsätter:

– Fredrik Kjos åker omkring och dricker kaffe med företagarna, vi har belyst det här i över ett års tid, men varför är det ingen som svarar?

Än har ingen allvarlig olycka hänt, men det är bara en tidsfråga menar grannarna som Mitt i möter.

– Det är bara ett spel för galleriet att man skickar ut brev till medborgaren för att tycka och tänka, det tas inte seriöst, det känns inte som att det finns något värde i vad jag tycker och tänker, säger Valentino Poljarevic.

Fredrik Kjos åker omkring och dricker kaffe med företagarna, vi har belyst det här i över ett års tid, men varför är det ingen som svarar?

Vid vägen finns en fartmätare som inte fungerade då Mitt i besökte platsen. Foto: Niklas Loman

Kommunen om grannarnas oro

Hos Upplands-Bro känner man till problemen kring Pettersbergsvägen.

– Vi har två saker som pågår, där vår förhoppning är att det kan bidra positivt. Dels är det en ny detaljplan där både Femstenavägen och Hjärtstensvägen kommer påverkas, säger Lina Delde, tillförordnad teknisk chef och fortsätter:

– En annan del är arbetet med Granhammarsvägen. När det är klart så kommer vi kunna leda om en del av trafikflödet. Just nu väljer många Pettersbergsvägen.

Lina Delde har tagit del av grannars skrivelse och önskemål.

– Vi är begränsade i vad vi kan göra eftersom det här är en bussgata. Vi kan inte bygga exempelvis farthinder på samma sätt eftersom det blir vibrationer som stör de boende,

Lina Delde, Tillförordnad teknisk chef, Upplands-Bro kommun. Foto: Åsa Sommarström / Privat

Dialog

Kommunen har riktlinjer att förhålla sig till vad gäller bussgator.

– Vi skulle kunna titta närmare på det här med övergångsställen längs Pettersbergsvägen, men då är problemet parkeringarna intill bostadsrättsföreningarna, då måste vi ha en dialog kring det.

Vad för dialog?

– Problemen med dessa gator är att det är mycket parkeringar längs den här vägen, vi kan inte ha ett övergångsställen som leder till en parkering. Man vill ha fritt utrymme på båda sidor om ett övergångsställe för att inte leda en gångtrafikant in i en trafikfarlig situation, säger Lina Delde.

Tekniska nämndens ordförande Marcus Sköld (M) skriver i ett sms till Mitt i:

”Vi har kontakt med bostadsrättsföreningarna som har hört av sig angående trafiksituationen. Vi har situationen under lupp och funderar på lösning som ska dämpa hastigheten för dem som kör för fort, men som samtidigt inte försvårar framkomligheten”.

Det här kan förbättras enligt grannarna:

Speglar vid utfarten till Pettersbergsvägen från Femstenavägen och Hjärtstensvägen för ökad säkerhet.

Flytta övergångsstället från Lidl på Pettersbergsvägen till strax ovanför Norrbodavägen / Femstenavägen.

Gatsten för att sänka hastigheten vid det flyttade övergångsstället.

Bygg upphöjt övergångsställe på Hjärtstensvägen där många barn rör sig.

Källa: Skrivelse från Brf Brunna Park / Brf Handelsparken

Visa merVisa mindre

Brevet till kommunen:

”Upplands-Bro kommun har försökt begränsa de farliga trafiksituationerna på Pettersbergsvägen genom hastighetsbegränsning och övergångsställe med blinkande lampor. Tyvärr kvarstår faktum att de digitala hastighetsdisplayerna inte fått bilisterna att respektera 30 km, många kör 50 km i timmen och fortare”.

Källa: Skrivelsen Från Brf Brunna Park/Handelsparken

Avfallsjätten kör skandalsopberg till Upplands-Bro

"Jag tycker inte att Broborna ska vara det minsta oroliga" Uppdraget att forsla bort det 30 000 ton stora sopberget från Kassmyra i Botkyrka kommun föll på företaget Ragn-Sells. Nu uppger bolaget att delar av det skandalomsusade avfallet kommer att köras...onsdag 1/12 11:32

Gäst försvann från dagverksamhet

Kommunen anmäler sig själva. Upplands-Bro anmäler sig själva till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, efter att en gäst försvann från en dagverksamhet tidigare i år.tisdag 30/11 10:20