Ta chansen att tycka till – i sista stund

Vill du ha en möjlighet att säga ditt om det ständigt uppskjutna Tvärförbindelse Södertörn? Nu har du en av dina sista chanser. Trafikverket kommer till Huddinge, Haninge och Botkyrka för att berätta – och de vill ha synpunkter.

  • Publicerad 16:00, 30 nov 2018

I juni kom beskedet att det saknas 5,8 miljarder i regeringens senaste nationella infrastrukturplan för att Tvärförbindelse Södertörn skall vara helt finansierad.

Börjat misströsta

Tillväxten på Södertörn hämmas av de ständiga förseningarna av motorledsprojektet, menar flera lokalpolitiker, som börjat misströsta efter att regeringen fortsatt prioriterat ned projektet.

Samtidigt jobbar Trafikverkets tjänstemän vidare och den 13 november inleds den sista stora perioden för Södertörnsborna att få tycka till kring den planerade motorleden mellan riksväg 73 i Haninge och Kungens kurva.

Nu får Södertörnsborna en sista chans att tycka till om Tvärförbindelse Södertörn. Illustration: Trafikverket

Besöker Huddinge, Haninge och Fittja

Samrådsperioden kommer att pågå i tre veckor och Trafikverkets projektledare ska besöka såväl Huddinge som Haninge och Fittja.

– Kanske har vi missat något som de boende i området kan hjälpa oss med. Och ju närmare man kommer slutet av projektet ju mer information får allmänheten, säger Catharina Lundin, kommunikationsansvarig på Trafikverket.

Det är det sjätte samrådet som hålls sedan omtaget av motorledsprojektet 2015. Då blev Södertörnsleden till Tvärförbindelse Södertörn.

Fakta

Detta är Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en 20 kilometer lång planerad motorled från E4/E20 vid Kungens kurva/Skärholmen till riksväg 73 vid Haninge.

Den ska ersätta väg 259 (Haningeleden) som länge belastats av tunga transporter och bristande trafiksäkerhet.

Tvärförbindelsen ska knyta ihop Haninge stad, Kungens Kurva, Flemingsberg och Södertälje, och tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden bli en del av en yttre ring runt Stockholm.

En gång- och cykelväg ska också byggas längs hela Tvärförbindelsen.

Motorleden började planeras på 1990-talet, men sedan dess har projektet drabbats av flera överklaganden och förseningar. Andra infrastrukturprojekt har också prioriterats högre av regeringarna.

Källa: Mitt i
Visa merVisa mindre

Fakta

Här kan man få lämna synpunkter och höra om läget

Trafikverket kommer ut till Haninge, Huddinge och Fittja för att informera om läget och ta emot frågor och synpunkter.

Platser och tider:

Ljusgården i Haninge centrum den 14 november mellan klockan 17 och 19

Folkes café på Sjödalstorget 1 i Huddinge centrum den 21 november klockan 17-20

Fittja Centrum i Botkyrka den 29 november mellan klockan 17 och 19.

Källa: Trafikverket
Visa merVisa mindre

Byggs på åtta år

Vart fjärde år kommer regeringens nationella plan med infrastruktursatsningar de vill göra.

Trots många lokalpolitikers frustration menar Catharina Lundin att de 4,5 miljarder kronor som öronmärktes för Tvärförbindelse Södertörn i senaste planen gott och väl räcker till  byggstarten.

Trafikverkets plan är att lämna in vägplanen för fastställelse i slutet av 2020. År 2022 kan resten av pengarna till projektet skjutas till.

– Vi räknar med att byggtiden kommer att vara på åtta år, säger Catharina Lundin.

Kommunalråd: Tvärförbindelsen har nått nådastöten

Fakta

Byggstart mellan 2021-2023

Den just nu planerade byggstarten är någon gång mellan 2021-2023.

Trafikverkets budget för projektet är beräknad till 11 miljarder kronor sett till dagens penningvärde. I budgeten ingår även ombyggnaden av Vårbybron över Fittjaviken.

Källa: Trafikverket