T-banans gula linje kan dras till Sundbyberg

Kommunen har stora planer för den nya stadsdelen – Madendalen – som planeras längs Enköpingsvägen. 10 000 nya bostäder, 30 000 arbetsplatser och en utbyggd gul tunnelbanelinje för att transportera alla nya Sundbybergsbor till och från stadsdelen.

  • Publicerad 15:49, 30 maj 2018

Mitt i Sundbyberg har tidigare berättat om kommunens planer för en ny stadsdel kring Enköpingsvägen, vilken ska bygga ihop Rissne, Hallonbergen och Ör med Brotorp och Ursvik.

Här planeras för 10 000 bostäder och närmare 30 000 arbetsplatser. Kommunen vill göra Enköpingsvägen till en stadsgata och har även ritat in kaféer, krogar och butiker på önskelistan för vad som kan byggas här.

Staden är nu klar med sitt visionsprogram för området och har även gett stadsdelen ett namn – Madendalen.

– Bland annat så heter ju bäcken Madenbäcken. Det här är dessutom ett lysande tillfälle att kunna lyfta fram den, och få till cykelstråk och uteserveringar kring den, säger Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Två förslag

Man har skissat fram två olika scenarior för området, ett med mer bostäder och ett med mer kontor och tätare bostadsbebyggelse.

– Anslaget är fortfarande väldigt brett och mycket kommer att behöva utredas närmare, men här finns fantastiska möjligheter att bygga ihop de här sex stadsdelarna även med Bromsten, Rinkeby, Arenastaden och Järvastaden. Det här är lite som ett vitt blad, där det går att skapa fantastiska värden genom att exploatera det, säger Stefan Bergström.

Planerna ska nu tas upp på nästa kommunstyrelsemöte.

Kommunen hoppas kunna få hit den gula t-banelinjen i samband med att man bygger den nya stadsdelen. Visionsbild: Sundbyberg stad.

Kombo av bussar och t-bana

Staden har även gett Sweco i uppdrag att undersöka hur det skulle fungera att dra tunnelbanans gula linje hit, antingen direkt eller via en station i Brotorp/Järvastaden eller Hallonbergen. Deras rapport kom i februari i år.

Sweco har kommit fram till att det behövs en kombination av  bussar längs Enköpingsvägen och en ny tunnelbanelinje för att inte blå linjen ska bli helt överbelastad.

Jag ser tunnelbanan som en förutsättning för att kunna bygga en hålbar stadsdel här

Stefan Bergström

– Jag ser tunnelbanan som en förutsättning för att kunna bygga en hålbar stadsdel här, säger Stefan Bergström.

Hur sannolikt är det att gula linjen kan dras hit?

– Jag hyser gott hopp om det. Det investeras mycket i gula linjen nu, genom en förlängning av den får man också ut mer av de befintliga investeringarna, säger säger Stefan Bergström.

Miljöpartiet i landstinget välkomnar förslaget på en tunnelbana till området.

– Vi ser att det finns ett stort behov av att skapa ett större resandeunderlag kopplat till gula linjen, säger Tomas Eriksson gruppledare för (MP) i Stockholms läns landsting.

Han menar dock att förslaget behöver vägas mot alternativa sträckningar av gula linjen till exempel till Danderydssjukhus.

Säljer mark

Kommunen äger all mark under, och intill, Enköpingsvägen. Man hoppas därmed kunna finansiera det stora projektet genom att sälja av mark.

Under 2018 kommer kommunen jobba med att hämta in synpunkter från bland annat myndigheter, företag, grannkommuner och sakägare. Ett planprogram tas efter det fram under 2019, vilket blir startskottet för kommande detaljplaner inom området.

Förhoppningen är att ha ett planprogram klart under början av 2020.